مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
بازدید ریاست کمیسیون مناسب سازی شورای شهر به همراه برخی ار اعضای شورا و نیز نمایندگان فرمانداری و اداره کل بهزیستی و مدیرعامل جامعه معلولین

بازدید ریاست کمیسیون مناسب سازی شورای شهر به همراه برخی ار اعضای شورا و نیز نمایندگان فرمانداری و اداره کل بهزیستی و مدیرعامل جامعه معلولین

بازدید ریاست کمیسیون مناسب سازی شورای شهر به همراه برخی ار اعضای شورا و نیز نمایندگان فرمانداری و اداره کل بهزیستی ومدیرعامل جامعه معلولین

12 مهر 1395 مدير سايت 932 0
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019