معرفی واحد خدمات فنی و مهندسی

این واحد وظیفۀ تنسیق امور مختلف مرتبط با بخشهای فنی ساختمان را بر عهده دارد.واحد خدمات فنی و مهندسی سازمان مشتمل بر دو بخش اساسی دفتر فنی سازمان  و نظارت و کنترل اجرا میباشد.
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس
1 محمدرضا اسکندری مسئول خدمات فنی و مهندسی 33049210
  • 04 مرداد 1399
  • مدير سايت
  • 3599
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022