26خرداد حذف ۳ سئوال اشتباه آزمون ۹۷ ورود به حرفه مهندسان در حالی داوطلبان ورود به حرفه ۹۷ مهندسی نسبت به اشتباه بودن تعدادی از سئوالات آزمون اعتراض داشتند که مقام مسئول وزارت راه از حذف ۳ سئوال و درج نمره آنها با تاثیر مثبت در کارنامه همه داوطلبان خبر داده است. 26خرداد برگزاری دوره های آموزشیاصول انتخاب ،اندازه گذاری و اجرای تجهیزات گرمایی و تهویه مطبوع ساختمانی و مبانی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی ( CFD ) برگزاری دوره های آموزشی اصول انتخاب ،اندازه گذاری و اجرای تجهیزات گرمایی و تهویه مطبوع ساختمانی و مبانی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی ( CFD ) در مطالعات معماری توسط مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی 23خرداد اطلاعیه واحد نظارت و کنترل اجرای ساختمان در خصوص استاندارد بودن تیرچه های مصرفی اطلاعیه واحد نظارت و کنترل اجرای ساختمان در خصوص استاندارد بودن تیرچه های مصرفی 23خرداد نحوه محاسبه هزینه و سود در عملکرد سال 97 جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی نحوه محاسبه هزینه و سود در عملکرد سال 97 جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی 18خرداد استقرار نماینده شرکت مشاور مالیاتی در محل سازمان استقرار نماینده شرکت مشاور مالیاتی در محل سازمان
آرشیو اخبار
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020