مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نامه اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص رعایت الزامات مبحث سوم حفاظت ساختمانها در برابر حریق

نامه اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص رعایت الزامات مبحث سوم حفاظت ساختمانها در برابر حریق

نامه اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص رعایت الزامات مبحث سوم حفاظت ساختمانها در برابر حریق خصوصاً اجرای بخش 3-7 آن مربوط به الزامات مصالح در نازک کاری داخل و نمای ساختمان

13 مهر 1396 مدير سايت 417 0
0 رای
نامه اداره کل راه و شهرسازی استان در ارتباط با مشکلات مطرح شده از سوی برخی از دفاتر ساختمان مبنی بر عدم دسترسی به بعضی از اعضاء دفاتر

نامه اداره کل راه و شهرسازی استان در ارتباط با مشکلات مطرح شده از سوی برخی از دفاتر ساختمان مبنی بر عدم دسترسی به بعضی از اعضاء دفاتر

قابل توجه اعضای محترم سازمان و دفاتر طراحی سازمان ، نامه اداره کل راه و شهرسازی استان در ارتباط با مشکلات مطرح شده از سوی برخی از دفاتر ساختمان مبنی بر عدم دسترسی به بعضی از اعضاء دفاتر به پیوست جهت بهره برداری لازم ایفاد می گردد .

04 مهر 1396 nezammodir 482 0
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019