مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نامه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص رفع برخی ابهامات در خصوص مجامع عمومی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها

نامه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص رفع برخی ابهامات در خصوص مجامع عمومی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها

نامه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص رفع برخی ابهامات در خصوص مجامع عمومی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها

25 دی 1395 مدير سايت 595 0
0 رای
بازدید نمایندگان منتخب استان در مجلس شورای اسلامی با اعضای هیات مدیره ،بازرسان و مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

بازدید نمایندگان منتخب استان در مجلس شورای اسلامی با اعضای هیات مدیره ،بازرسان و مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

دیدارصمیمانه و بازدید نمایندگان منتخب استان در مجلس شورای اسلامی با اعضای هیات مدیره ،بازرسان و مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

18 دی 1395 مدير سايت 1013 0
0 رای
درخواست اداره کل راه و شهرسازی در خصوص رعایت کامل ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان علی الخصوص ممنوعیت ارائه خدمات مهندسی خارج از ضوابط و تحت هر عنوا

درخواست اداره کل راه و شهرسازی در خصوص رعایت کامل ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان علی الخصوص ممنوعیت ارائه خدمات مهندسی خارج از ضوابط و تحت هر عنوا

درخواست اداره کل راه و شهرسازی در خصوص رعایت کامل ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان علی الخصوص ممنوعیت ارائه خدمات مهندسی خارج از ضوابط و تحت هر عنوان از جمله دو نقشه ای یا نقشه اجرایی

15 دی 1395 مدير سايت 639 2
1 رای
عدم اعتبار نسخه منتشر شده در فضای مجازی با عنوان پیشنویس شیوه نامه پیمانکار جزء ساختمان (تاسیسات مکانیکی و برقی)

عدم اعتبار نسخه منتشر شده در فضای مجازی با عنوان پیشنویس شیوه نامه پیمانکار جزء ساختمان (تاسیسات مکانیکی و برقی)

درخواست اداره کل راه و شهرسازی در خصوص پاسخ به نظام مهندسی استان مازندران مبنی بر متنی تحت عنوان پیش نویس شیوه نامه ای پیمانکاری جز ساختمان تاسیسات مکانیکی و برقی

15 دی 1395 مدير سايت 727 0
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019