مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
واحد مدیریت نظارت و کنترل اجرای ساختمان

این واحد وظیفۀ تنسیق امور مختلف مرتبط با بخشهای نظارت ساختمان را بر عهده دارد. واحد مدیریت نظارت و کنترل اجرای ساختمان مشتمل بر دو بخش اساسی کنترل نظارت و کنترل مضاعف و شناسنامه فنی و ملکی میباشد.

 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس

1
----- مدیر نظارت و کنترل اجرا 120 داخلی- 33772210
05 دی 1392 15553
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020