بخش شناسنامه فنی و ملکی

اهم وظایف قسمت شناسنامه فنی و ملکی:
واحد صدور شناسنامه فنی و ملکی در بهار سال 1392 در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان ایجاد گردید. این بخش در حال حاضر نسبت به صدور شناسنامه فنی و ملکی اقدام می نماید.


پرسنل واحد شناسنامه فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
اطلاعات تماس
1 محمدرضا شیخی کارشناس صدور شناسنامه ملکی Mr.sheykhi@gmail.com

123داخلی-33772210

آشنایی با شناسنامه فنی و ملکی
دفترچه اطلاعات ساختمان 
مدارک لازم جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی
  • 28 آذر 1392
  • مدير سايت
  • 22395
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020