بازرسان

ردیف نام و نام خانوادگی رشته سمت تماس عکس
1 مهندس مجید احمدی معماری
بازرس اصلی
2 مهندس پیمان قصابی عمران بازرس اصلی
3 مهندس جواد عزت شوکتی عمران بازرس اصلی
  • 20 فروردین 1392
  • مدير سايت
  • 32917
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020