قابل توجه مهندسین ساختمان و معماری

به گزارش وب سایت رسمی دفتر مقررات ملّی ساختمان

بسمه تعالی

قابل توجه مهندسین ساختمان و معماری

دفتر مقررات ملّی ساختمان به استناد ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بازنگری اول مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان را در دست اقدام دارد. در این راستا پیش نویس نهایی از مبحث مذکور که مورد بازنگری قرار گرفته ولیکن غیر قابل استناد می باشد، جهت نظرخواهی به پیوست ارائه میگردد. از کلیه مهندسین و صاحبنظران درخواست می‌شود نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص حداکثر تا پایان سالجاری به آدرس Tadvin@inbr.ir ارسال فرمائید.

"دفتر مقررات ملّی ساختمان"

برای مشاهده متن کلیک نمائید

  • 14 اسفند 1391
  • 4626
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024