مراسم اتیان سوگند قبول شدگان ماده 27 سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان :روز چهارشنبه 18/11/91 مراسم تحلیف قبول شدگان آزمون ماده 27 (کارشناسان ماده 27) در حضور اعضاء هیأت تشخیص ماده 27 اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در سالن اجتماعات سازمان برگزار گردید.


آقای مهندس احد محمدی ریاست سازمان در این مراسم با اشاره با ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عنوان کرد: کارشناسان ماده 27 جدیت و فعالیت زیادی نداشته اند و از کارشناسان ماده 187 عقب افتاده اند که امیدواریم با فعالیت و آسیب شناسی موضوع و همچنین ارائه گزارشات دقیق و با کیفیت موجب ارتقاء و رشد کارشناسان ماده 27 شود. نحوه ارائه گزارشات در جلسه گذشته کمیته ماده 27 مورد بررسی قرار گرفت که موجب افزایش کیفیت گزارشات شد.

وی ادامه دادند: زمانی که کیفیت گزارشات را بالا ببریم می توانیم نمونه گزارشها را به بانکها و ارگانهای دیگر بفرستیم و جایگاه قانونی خود را معرفی کنیم که امیدواریم با تغییر نام کارشناسان ماده 27 به کارشناسان رسمی ماده 27 یا رسمی دادگستری بتوان موارد بیشتری را به طرف کارشناسان سوق داد و دامنه کار کارشناسان را افزایش داد و صرفاً به نظر کارشناسی در مورد استحکام بنا که از طرف شهرداری ارجاع می شود معطوف نشود. در مورد طرح تفصیلی نیز می‌‌بایستی کارشناسان ماده 27 دخیل باشند و قبل از اینکه مسائل و مشکلات به کمیسیون ماده 5 ارجاع شودنظر کارشناسان ماده 27 نیز اخذ شود. در رشته معماری، برق و مکانیک موارد مختلفی است که می توان از کارشناسان ماده 27 این رشته ها بهره برد.

در ادامه این مراسم قبول شدگان آزمون کارشناسی ماده 27 در پیشگاه قرآن کریم سوگند یاد کردند. متن سوگند نامه کارشناسان ماده 27 بدین صورت می باشد:

من درپیشگاه قرآن کریم، به خداوند متعال سوگند یاد می کنم، در اموری که برای کارشناسی به من رجوع می شود، پروردگار یکتا را حاضر و ناظر دانسته و نظر کارشناسی خود را بهراستی و درستی اظهار کنم و نظر خصوصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظرات خود رانسبت به مواردی که به اینجانب ارجاع شده اظهار کرده و مطلبی را مکتوم ندارم وبرخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و اسراری را که در خلال انجام کارشناسی از آنهامطلع شده ام حفظ کنم و رازدار و امین باشم .

  • 23 بهمن 1391
  • 5197
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024