تشریح ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ارسال نامه شماره 200/51330/د مورخ 1401/08/17 در خصوص تشریح ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور​
  • 27 آذر 1401
  • 272
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024