فراخوان جذب نیرو در سازمان _ کارشناس مالی


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در نظر دارد برای ارتقاء واحد مالی سازمان اقدام به جذب کارشناس مالی از بین واجدین شرایط  می نماید.

متقاضیان محترم مدارک لازم را تا 1401/07/15  به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.
  • 07 مهر 1401
  • 387
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023