آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم


♨️آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم


🔴به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان می رساند که مجمع عمومی عادی نوبت دوم روز دوشنبه مورخ 1401/04/13 ساعت 17:00 در محل سالن بقیه الله اعظم نیروی انتظامی، واقع در خیابان راهداری برگزار خواهد شد .
⭕از کلیه اعضای محترم سازمان دعوت می گردد به استناد ماده ۵۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، شخصاً و یا وکالتاً در جلسه فوق حضور بهم رسانند .
  • 12 تیر 1401
  • 164
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023