برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان


‍ ♻️برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان

❇به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در سال ۱۴۰۱ با دستور جلسه گزارش ریاست سازمان، اخذ موافقت کمک مالی سازمان برای تاسیس شرکت تعاونی مصرف، گزارش وضعیت پروژه باشگاه مهندسان و تصمیم گیری در خصوص ادامه پروژه، ارائه گزارش ترازنامه ۱۳۹۹ ، استماع گزارش بازرسان برای ترازنامه ۱۳۹۹ ، بررسی و تصویب ترازنامه ۱۳۹۹ ، بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۱ در محل سالن اجتماعات سازمان برگزار شد.

✳تعداد حاضران در ابتدای این جلسه ۳۰ نفر ثبت شد که هیئت رئیسه با انتخاب آقایان مهندس عبدالرضا معماریان به عنوان رئیس مجمع، مهندس حسین صرافی و مهندس محسن شجاعی فرد به عنوان ناظر و خانم مهندس مهدیس اصفهانیان به عنوان منشی تشکیل گردید.

✳جلسه مجمع با اعلام تعداد حاظرین (۳۰ نفر) توسط رئیس مجمع آغاز شد و با توجه به عدم رسیدن حاظرین به حد نصاب (نصف بعلاوه یک نفر از اعضا) رسمیت نیافت و مقرر گردید دستور جلسه در مجمع عمومی عادی نوبت دوم بررسی گردد.

✳سپس دکتر فریدون زینعلی، به ارائه گزارش مختصری از عملکرد هیئت مدیره پرداخت و ارائه گزارش جامع را به مجمع نوبت دوم موکول کرد.

✳در ادامه مباحثی از سوی هیئت رئیسه و حاضرین در خصوص دغدغه های موجود در جامعه مهندسی و همچنین مواردی از حادثه تاسف بار ریزش ساختمان متروپل آبادان مطرح شد.

🔰در نهایت هیئت رئیسه محترم مجمع، ضمن تاکید بر برگزاری مجمع نوبت دوم مطابق قانون به فاصله حداکثر ۲۰ روز از برگزاری مجمع نوبت اول، مجموع اعضای حاظر در این مجمع را ۳۳ نفراظهار و ختم جلسه را اعلام نمود.

  • 05 تیر 1401
  • 455
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024