اصول تعمیر و نگهداری ساختمان

با اصول تعمیر و نگهداری ساختمان آشنا شوید
 
تعمیر و نگهداری ساختمان، فرایندی تضمین کننده است و موجب میشود که ساختمانها و تمام قسمتهای یک بنا که
جزء داراییهای سرمایهای شما هستند، از ظاهر خوبی برخوردار باشند؛ امور مربوط به تعمیرات و نگهداری بنا در طولانی مدت باعث میشود ساختمانها، با بهرهوری بهینه کار کنند.
نگهداری نامنظم و نامناسب ساختمان میتواند منجر به پوسیدگی، تخریب و کاهش عملکرد برخی از قسمتها شود. همچنین با گذشت زمان، ساختمان فرسوده، به اندازه روز اول، سلامت نخواهد بود. بیشک، بناهای فرسوده، امنیت تمام افرادی را که در آن زندگی میکنند، تهدید میکند.
بسته به نوع طراحی، کیفیت مواد و مصالح، عملکرد و موقعیت مکانی، ساختمانها با سرعتهای مختلف دچار زوال، فرسودگی و استهلاکمیشوند و نیاز به توجه بیشتری دارند. هیچ بنایی نیست که نیاز به تعمیر و نگهداری ساختمان نداشته باشد.
کیفیت طراحی برنامههای تعمیرات و نگهداری از بنا و همچنین طرز کار، میتواند آسیبها را به حداقل برساند و بیشتری
بازدهی را حاصل کند.
 

مهمترین مزایای تعمیر و نگهداری ساختمان
برنامه های تعمیر و نگهداری ساختمان، از روند پوسیدگی و تخریب جلوگیری میکنند.
این برنامه ها موجب حفظ ثبات و ایمنی ساختاری بنا میشوند.
نگهداری از بنا، از آسیبهای جزئی و کلی در اثر شرایط آب و هوایی یا استفادههای عمومی جلوگیری میکند.
این برنامه ها میتواند عملکرد ساختمان را بهینه کند.
با تعمیرات و نگهداری میتوانید تا حد زیادی به برنامه های نوسازی، بازسازی، مقاوم سازی یا تاسیس ساختمانهای جدید کمک کنید.
با تعمیر و نگهداری ساختمان، دلایل نقص را مشخص میکنید و از این طریق از آسیبهای بیشتر و خطرناکتر جلوگیری خواهید کرد.
برای موثرتر بودن برنامههای اجرایی تعمیرات و نگهداری، باید برنامههای بازرسی دورهای، سازماندهی شود. در ابتدایی ترین سطح، این برنامه، شامل کارهای روزمره است و به تدریج به سمت برنامههای دورهای روزانه، ماهانه، 6 ماهه، سالانه، چهار ساله و .... حرکت میکند.
در برنامه های تعمیر و نگهداری ساختمان چهار ساله و بیشتر از آن، ممکن است معماران، مهندسین و نقشهبرداران برای بازرسی از نقصها و عیبهای ساختاری و سایر آسیبهای جدی اعزام میشوند. با نظر این کارشناسان، تمام موارد برطرف میشوند و سپس برخی از مهمترین قسمتها اصلاح میشوند.
 

انواع برنامه های تعمیر و نگهداری ساختمان
تعمیر و نگهداری ساختمان به صورت زیر طبقه بندی میشود:
۱- تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده: برنامههایی که به طور مرتب تنظیم میشوند؛ بازرسیهایی نظیر بویلرها، نمونه هایی از این برنامه ها است.
2 - تعمیر و نگهداری پیشگیرانه: برنامه هایی هستند که برای جلوگیری از آسیبهای بیشتر به ساختمان، انجام میگیرند.
تعویض کاشیها ترک خورده یا تعمیر پوشش روی پشت بام، قبل از تغییرات آب و هوایی، نمونه هایی از این برنامه های
پیشگیرانه است.
3- تعمیر و نگهداری اصلاح کننده: این برنامه شامل ترمیم چیز یا قسمتی از ساختمان است که یا شکسته و یا تخریب
شده است. تعویض شیشه های شکسته ساختمان، یک نمونه از این برنامه تعمیر و نگهداری ساختمان است.
4- تعمیر و نگهداری قبل از فرسودگی: این برنامه شامل حفظ چیزهایی است که هنوز در حال استفاده هستند. نگهداری از قسمتهایی از خانه که در حال زندگی یا استفاده آنها هستید، نمونهای از این برنامه است.
5- تعمیرات و نگهداری فعال: تعمیرات و نگهداری فعال به برنامههایی گفته میشود که برای جلوگیری از خرابی یا
شناسایی نقصهایی انجام میشوند که به شدت میتواند تمام برنامههای اصلی را مختل کند. تمیزکاری قسمتهای خانه و
برطرف کردن جرم یا آلودگی، نمونهای از این برنامه است.
6- تعمیر و نگهداری متمرکز و قابل اطمینان: برنامه های تعمیر و نگهداری ساختمان، ترکیبی از استراتژی های نگهداری است که برای اطمینان از سلامت فیزیکی بنا به کار می رود. شما با این برنامه های تعمیراتی مطمئن میشوید که ساختمان شما همچنان صحیح و سالم است.
۷-  تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده: تعمیر و نگهداری پیشگیرانه مطابق با فواصل از پیش تعیین شده، تعداد بازرسیها، ساعات اجرا و .... انجام می شود.
 

مهمترین کارهایی که در تعمیر و نگهداری ساختمان انجام میشود چیست؟

تعمیر و نگهداری ساختمان میتواند در قالب کارهای بیرونی یا داخلی انجام گیرد. برای درک بهتر اسن مفهوم به موارد
زیر دقت کنید:
نقاشی بیرونی و گچکاری ·
محوطه سازی و باغبانی ·
تعمیرات سنگ فرش ها ·
تعمیر پنجره ها و درب ·
بیرون بردن زباله ها و تمیز کردن مخزن اصلی زباله ساختمان (این مورد در ساختمانهای چند واحدی وجود دارد)
شستشوی سطوح با آب پر فشار و استفاده از مواد تمیزکننده شیمیایی برای از بین بردن لکه، قارچ یا رسوبات و هرگونه جرم ·و آلودگی
خدمات نجاری (در صورت لزوم، چهارچوبهای دربهای چوبی نیاز به تعمیرات دارند و ...) ·
تعمیرات سیستمهای روشنایی ·
گچکاری مجدد و تعمیرات گچکاریهای قبلی که شکسته شدهاند یا ترک خورده اند ·
کاشی کاری ·
تعویض موکت و کفپوشها ·
بازرسی لوله کشی ها در تمام قسمتها (این مورد برای تاسیسات مجتمع های چند واحدی و بزرگ، بسیار اهمیت دارد) ·
از بین بردن آثار نقاشی یا رنگ (میتوان این تعمیر و نگهداری ساختمان را با شستشو توسط آب، بخار، استفاده از دستگاههای ضدعفونی کننده مواد شیمیایی، روشهای ساینده یا بلاستینگ، جوشکاری و ... انجام داد)
ترمیم دیوارهای ترک خورده
تعمیر کفپوشهای پوسیده
 

خدمات شرکتهای تعمیر و نگهداری ساختمان چیست؟
کارهای تعمیر و نگهداری ساختمان بسته به نوع بنا متفاوت هستند. شاید از خود بپرسید که آیا میتوانیم تمام این کارها را خودمان به تنهایی انجام دهیم؟ چرا باید از خدمات شرکتهای این حوزه استفاده کنیم؟ استفاده از شرکتهای خدماتی
تعمیراتی ساختمانها چه مزایایی دارد؟
تعمیرات و نگهداری ساختمان شامل تمیز کردن مناطق مشترک، تخلیه کامل سطل زباله و تعمیر مواردی است که شکسته شده اند. برنامه های تعمیر و نگهداری ساختمان میتواند شامل بازرسی، تعمیر و نگهداری سیستمهای برقی، سیستمهای گرمایشی و تهویه مطبوع و سایر خدمات باشد.
در بعضی موارد، تعمیر و نگهداری بنا به فضای بیرون نیز گسترش پیدا میکند و شامل مدیریت فضای سبز و آبیاری، مراقبت از چمن و مدیریت نمای این قسمت میباشد. قطعاً اگر بخواهید تمام این کارها را به صورت شخصی انجام دهید، فرصت کافی ندارید و از نظر انرژی بدنی، به زودی خسته میشوید و از کارهای روزمره شخصی خود، باز می مانید!

طبقه بندی کارگران تعمیر و نگهداری ساختمان مطابق با وظایف کارگران تعمیر و نگهداری ساختمان معمولاً براساس تجربه و مسئولیت تقسیم می شوند:
۱ - سرایدار: این افراد به طور معمول، کارهای رسیدگی به تمیز کردن ساختمان یا تاسیسات را انجام میدهند. تمیز کردن کفپوش، جارو کردن، تمیز کردن حمام و شستن پنجرهها و دربهای شیشهای نیز بر عهده سرایدار است.
2 - تکنسین تعمیر و نگهداری: تکنیسینهای بازرسی ساختمان در قالب اعضای تیم بازرسی، امور مربوط به تعمیر و
نگهداری سیستمهای ساختمان از جمله تهویه یا HVAC ، برق و آب را انجام میدهند. کارها به طور معمول طبق دستور کار انجام میشود و گزارش کارگران، به سرپرستان ناظر ارائه میگردد.
3 - ناظر تعمیر و نگهداری: سرپرستان یا ناظران برنامههای تعمیر و نگهداری ساختمان، تیمی از کارگران تعمیر و نگهداری را برای یک شیفت خاص، برنامهریزی و مدیریت میکنند. آنها دستورالعملهای کار و همچنین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را برای اولویتبندی کار گروه، برای یک روز یا در طول هفته بررسی میکنند.
 

سازمانهایی که از تعمیر و نگهداری ساختمان استفاده میکنند:
ساختمانهای تجاری ·
مجتمعهای مسکونی ·
ساختمانهای دولتی، شهرداریها، دفاتر پست و کتابخانهها، موزهها و ... ·
* "دستورالعمل های بازسازی ساختمان؛ نکات اجرایی، مصالح و..." مهمترین نکاتی را اشاره میکند که برای بازسازی یک بنا باید رعایت کنید. ساختمانها نیازهای مختلفی دارند و شما به راحتی نمیتوانید فرآیند نوسازی یا مرمت یک قسمت را اجرا کنید. برای این کار به مشاوره نیاز دارید. این مقاله به طور کامل به شما توضیح میدهد که برای بازسازی، چه مراحلی را دنبال کنید.
 

سخن پایانی
یک واحد تعمیر و نگهداری ساختمان، نظارت بر همه سیستمها، تعمیرات و کارهای در حال انجام را برای دستیابی به سلامت تاسیسات،به صورت روزانه اداره میکند. این کارها برای تمام ساختمانها الزامی است و از فرسودگی ساختمان و
آسیبهای بیشتر در طولانی مدت، جلوگیری میکند.
یک مجتمع آپارتمانی یکی از نمونههایی است که نیازهای مختلفی در نگهداری ساختمان دارد. بازرسی قسمتهایی از خانه که با عیب یا نقص مواجه شده است، کمک میکند که به زودی آن را برطرف کنید و از خرابیهای بیشتر و هزینههای آتی، جلوگیری نمایید.
  • 24 شهریور 1400
  • 401
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022