رعایت پیوست 6آیین نامه 2800 در مورد اجزای غیر سازه ای الزامی است.

  • 09 اردیبهشت 1399
  • 5994
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021