تمدید ظرفیت سال 1398 مهندسان تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند با توجه به اینکه بنابر توصیه مسئولین بهداشتی ضرورت دارد با پیش بینی تمهیدات لازم اقداماتی که منجر به افزایش تردد افراد به ادارات و سازمانهای خدمت رسان می شود کاهش یابد، با پیشنهاد هیئت مدیره محترم سازمان به منظور تسهیل امور مهندسان و مردم و مصوبه هیئت چهار نفره استان و همچنین ابلاغیه اداره کل راه و شهرسازی استان، با عنایت به اطلاعیه های ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا با توجه به اینکه ظرفیت اعضا در پایان سال منقضی می شود، مقرر گردید با توجه به تخفیف های شهرداری و کاهش ازدحام مهندسان در سازمان نظام مهندسی ساختمان و به منظور جلوگیری از شیوع بیماری، تاریخ انقضای ظرفیت سال 1398 مهندسان تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399 تمدید می گردد.
  • 24 اسفند 1398
  • 182
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021