بیانات مقام معظم رهبری

گزیده بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 1383/12/5 (درج شده در روزنامه جمهوری ) 
ساختمان سازی و وظایف مهندسان

* نظام مهندسی کشور باید ضوابط و مقررات را به صحنه عمل بیاورد و مهندسین ناظر به طور جدی بر ساخت ساختمانها نظارت داشته باشند، و ترمیم بافتهای فرسوده شهرها و روستاها در اولویت کاری دستگاههای مسئول قرار گیرد.

* ساختمانهای شهری و روستایی کشور باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که استحکام، زیبایی، تناسب با محیط، صرفه جویی و رعایت شاخصهای بومی و اسلامی در آنها لحاظ شود.

  • 26 آذر 1398
  • 335
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021