تازه ترین خبرها از تعرفه خدمات مهندسی و نظام نامه نحوه ارجاع نظارت

به گزارش سایت شورای مرکزی ، طی نشستهای دو هفته گذشته رئیس و اعضای هیات رییسه شورای مرکزی با مدیر و کارشناسان دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی، نظام نامه نحوه ارجاع نظارت و تعرفه خدمات مهندسی بررسی و تایید نهایی گردید.
طی این جلسات ابتدا نقطه نظرات ارائه شده از استانها در خصوص تغییر شیوه نامه و نکات مثبت و مورد توافق طرفین در نظام نامه مورد بررسی قرار گرفت و  مقرر شد متن اصلاح شده طی یک نامه به وزیر راه و شهرسازی جهت تایید و ابلاغ ارسال شود(این امر صورت گرفته و نظام نامه طی یک نامه رسمی جهت تایید و ابلاغ وزیر محترم از طرف شورای مرکزی ارسال گردیده است)
در نشست دیگری در خصوص تعرفه خدمات مهندسی بحث و بررسی صورت گرفت و آنالیز مبانی قیمت گذاری که توسط شورای مرکزی تهیه شده بود ارزیابی شد و بادر نظر گرفتن و تعیین نرخهای تعدیل مقرر شد تا تعیین مبانی قیمت گذاری کلی که بر اساس شرح خدمات مهندسی رشته های هفتگانه در شورای مرکزی در حال تدوین میباشد و به زودی اعلام میگردد تا تعرفه فوق با نرخ تعدیل های اعمال شده فعلی افزایش یابد.
 در نهایت افزایش تعرفه مطابق مبانی فعلی و نرخ تعدیل فعلی ارائه شده توسط شورای مرکزی مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد با تایید معاونت  مسکن و ساختمان و وزیر راه وشهرسازی،  این میزان افزایش نیز اعلام و ابلاغ گردد.
  • 20 شهریور 1398
  • 388
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020