لایحه اعتراض به ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (معاملات فصلی )

قابل توجه اعضای محترم سازمان 
در صورت دریافت پیامک از جانب اداره کل امور مالیاتی با مضمون جریمه عدم ارسال اظهار نامه فصلی(سال 1393)  ، پس از ابلاغ قانونی و فیزیکی این برگه ظرف یکماه لایحه تنظیمی پیوست را مطابق با مشخصات فردی تکمیل و به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایید .

فایل لایحه اعتراضی به ماده 169 قاون مالیات های مستقیم (معاملات فصلی ) 
  • 29 تیر 1399
  • 1860
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021