مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

این سازمان در نظر دارد جهت تهیه سررسید سال 1398 مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید .لذا  بدینوسیله اعلام می گردد جهت تهیه اسناد مناقصه از مورخ 97/10/1  لغایت 97/10/4  با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 800.000 ریال به حساب شماره 6903850934 نزد بانک ملت بنام این سازمان به امور مالی مراجعه فرمایید.
ضمنا مهلت تحویل پاکتها حداکثر تا پایان وقت اداری 97/10/8  و محل تحویل پاکتها امور مالی سازمان می باشد.
26 آذر 1397 nezammodir 146
0 رای
نظرات توسط کاربران نگاشته شده است و مسئولیت آن بعهده نویسنده مطلب میباشد.

ارسال نظر شما

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020