نامه شورای مرکزی مبنی بر الزام و اتخاذ تدابیر ایمنی لازم در استفاده از شیر قطع کن جریان اضافی گاز


قابل توجه مهندسین محترم تاسیسات مکانیکی سازمان ، نامه شورای مرکزی مبنی بر الزام و اتخاذ تدابیر ایمنی لازم در استفاده از شیر قطع کن جریان اضافی گاز به پیوست تقدیم حضور می گردد:


 
  • 01 آبان 1397
  • 361
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020