فراخوان ثبت نام جهت بازدید از شرکت ملات خشک زنجان


قابل توجه مهندسین عمران و معماری
بر اساس هماهنگیهای به عمل آمده با شرکت ملات خشک زنجان تولید کننده مصالح آماده استاندارد و بسته بندی شده قابل مصرف در پای کار در بخشهای مختلف سفت کاری و نازک کاری ساختمان مقرر است بازدیدی یک روزه از خط تولید کارخانه شرکت مذکور واقع در شهرک صنعتی نوآوران زنجان در روز پنجشنبه مورخ  97/7/19  از ساعت 10 لغایت  14 همراه با پذیرایی نهار صورت پذیرد. علاقه مندان میتوانند از طریق کارتابل اعضاء ثبت نام نمایند.
ضمناً ایاب و ذهاب با دودستگاه اتوبوس از مقابل سازمان و در ساعت 10صبح می باشد.
با توجه به محدودیت ظرفیت، الویت با ثبت نام کنندگان در کارتابل اعضاء خواهد بود.
  • 16 مهر 1397
  • 326
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020