قاضی پور: انتقاد از سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی

۵۰ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی است

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس با هشدار نسبت به آمار بالای مرگ و میر ناشی از حوادث کار، گفت: نگاه ابزاری به کارگران منجر به افزایش حوادث ناشی از کار شده است.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از  خبرگزاری خانه ملت، نادر قاضی پور در واکنش به اظهارات اخیر سازمان پزشک قانونی مبنی بر مرگ 350 نفر در طی سه ماهه اول سال جاری بر اثر حوادث ناشی از کار، افزود: مادامی که نگاه ابزاری و سودمحور به کارگران وجود داشته باشد و ایمنی کار از سوی کارفرمایان رعایت نشود همچنان باید شاهد آمار بالای مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار باشیم.
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس با هشدار نسبت به آمار بالای مرگ و میر ناشی از حوادث کار، گفت: نگاه ابزاری به کارگران منجر به افزایش حوادث ناشی از کار شده است.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از  خبرگزاری خانه ملت، نادر قاضی پور در واکنش به اظهارات اخیر سازمان پزشک قانونی مبنی بر مرگ 350 نفر در طی سه ماهه اول سال جاری بر اثر حوادث ناشی از کار، افزود: مادامی که نگاه ابزاری و سودمحور به کارگران وجود داشته باشد و ایمنی کار از سوی کارفرمایان رعایت نشود همچنان باید شاهد آمار بالای مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار باشیم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با هشدار نسبت به آمار بالای مرگ و میر ناشی از حوادث کار، گفت: در این رابطه دستگاههای مسئول مانند سازمان نظام مهندسی، شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی و از همه مهمتر کارفرمایان باید پاسخگو باشند زیرا کارگران به دلیل بی توجهی این دستگاه ها جان خود را از دست می دهند؛ برای کاهش آمار حوادث کار باید شرایط ایمنی کارگران در هنگام کار رعایت و نگاه ابزاری و سوجویانه به آنها فراموش شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه به طور حتم فراکسیون کارگری مجلس موضوع آمار بالای مرگ و میر ناشی از حوادث کار را بررسی و پیگیری می کند، تصریح کرد: اعضای فراکسیون کارگری مجلس از هیچ گونه تلاشی برای احقاق حقوق کارگران فروگذار نخواهند کرد به طور قطع مشکلات جامعه کارگری در فراکسیون بررسی و پیگیری خواهد شد.
قاضی پور ایمن نبودن محیط کار، آموزش ندادن به کارگران، نبود تجهیزات و امکانات پیشرفته، بی توجهی کارفرمایان به قانون کار و از همه مهمتر عدم نظارت درست بر عملکرد کارفرمایان را در بروز حوادث ناشی از کار موثر دانست و یادآور شد: برای پیشگیری و کاهش حوادث ناشی از کار باید آموزش، فرهنگ سازی و ارتقای فرهنگ ایمنی از سوی کارفرمایان جدی گرفته شود علاوه بر این باید نظارت بیشتری از سوی دستگاه های مسئول بر عملکرد کارفرمایان انجام شده و آنها را ملزم به رعایت اصول و قواعد ایمنی کار کرد.
وی با انتقاد از اینکه 14 درصد فوت شدگان و همچنین 50 درصد حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی است، ادامه داد: متاسفانه بخش ساختمان به تنهایی نیمی از کل حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص می دهد این در حالی است که بیمه کارگران ساختمانی سهمیه بندی شده و مهمتر از آن هنوز تدابیر لازم برای کاهش این حوادث از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین کارفرمایان اتخاذ نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم، با توجه به آمار بالای حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان وجود بیمه را برای کارگران ساختمانی بسیار ضروری خواند و از سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد وگفت: اگرچه چنین موردی در قانون بیمه مذکور ذکر نشده ولی متاسفانه مسئولان ذی ربط اقدام به سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی کرده اند در حالی که وجود بیمه برای این قشر حیاتی و از ضروریات است و به صورت جدی نیاز است وزارت تعاون مشکلات سد راه بیمه کارگران ساختمانی را رفع نماید.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، رفع مشکلات کارگری را مستلزم اجرای قانون کار و نظارت بیشتر بر عملکرد کارفرمایان دانست و افزود:در این رابطه باید وزارت تعاون نظارت بیشتری بر عملکرد کارفرمایان داشته و نسبت به اجرای کامل قانون کار اقدام کند.
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت توجه بیشتر به حقوق کارگران تاکید کرد و گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی لازمه توجه به قشر کارگری است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ طبق اعلام سازمان پزشک قانونی از ابتدای فروردین سال جاری تا پایان خرداد ماه سال جاری 350 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با هشدار نسبت به آمار بالای مرگ و میر ناشی از حوادث کار، گفت: در این رابطه دستگاههای مسئول مانند سازمان نظام مهندسی، شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی و از همه مهمتر کارفرمایان باید پاسخگو باشند زیرا کارگران به دلیل بی توجهی این دستگاه ها جان خود را از دست می دهند؛ برای کاهش آمار حوادث کار باید شرایط ایمنی کارگران در هنگام کار رعایت و نگاه ابزاری و سوجویانه به آنها فراموش شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه به طور حتم فراکسیون کارگری مجلس موضوع آمار بالای مرگ و میر ناشی از حوادث کار را بررسی و پیگیری می کند، تصریح کرد: اعضای فراکسیون کارگری مجلس از هیچ گونه تلاشی برای احقاق حقوق کارگران فروگذار نخواهند کرد به طور قطع مشکلات جامعه کارگری در فراکسیون بررسی و پیگیری خواهد شد.
قاضی پور ایمن نبودن محیط کار، آموزش ندادن به کارگران، نبود تجهیزات و امکانات پیشرفته، بی توجهی کارفرمایان به قانون کار و از همه مهمتر عدم نظارت درست بر عملکرد کارفرمایان را در بروز حوادث ناشی از کار موثر دانست و یادآور شد: برای پیشگیری و کاهش حوادث ناشی از کار باید آموزش، فرهنگ سازی و ارتقای فرهنگ ایمنی از سوی کارفرمایان جدی گرفته شود علاوه بر این باید نظارت بیشتری از سوی دستگاه های مسئول بر عملکرد کارفرمایان انجام شده و آنها را ملزم به رعایت اصول و قواعد ایمنی کار کرد.
وی با انتقاد از اینکه 14 درصد فوت شدگان و همچنین 50 درصد حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی است، ادامه داد: متاسفانه بخش ساختمان به تنهایی نیمی از کل حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص می دهد این در حالی است که بیمه کارگران ساختمانی سهمیه بندی شده و مهمتر از آن هنوز تدابیر لازم برای کاهش این حوادث از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین کارفرمایان اتخاذ نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم، با توجه به آمار بالای حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان وجود بیمه را برای کارگران ساختمانی بسیار ضروری خواند و از سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد وگفت: اگرچه چنین موردی در قانون بیمه مذکور ذکر نشده ولی متاسفانه مسئولان ذی ربط اقدام به سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی کرده اند در حالی که وجود بیمه برای این قشر حیاتی و از ضروریات است و به صورت جدی نیاز است وزارت تعاون مشکلات سد راه بیمه کارگران ساختمانی را رفع نماید.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، رفع مشکلات کارگری را مستلزم اجرای قانون کار و نظارت بیشتر بر عملکرد کارفرمایان دانست و افزود:در این رابطه باید وزارت تعاون نظارت بیشتری بر عملکرد کارفرمایان داشته و نسبت به اجرای کامل قانون کار اقدام کند.
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت توجه بیشتر به حقوق کارگران تاکید کرد و گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی لازمه توجه به قشر کارگری است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ طبق اعلام سازمان پزشک قانونی از ابتدای فروردین سال جاری تا پایان خرداد ماه سال جاری 350 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند.
  • 10 مرداد 1395
  • 1463

نظر شما درباره این مطلب

دیگران را با نوشتن نقد، بررسی و نظرات خود راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر یا نقد و بررسی، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
  • فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.
  • نظرات و نقد و بررسی خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب ، مزایا و معایب را بازگو کنید.
  • به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022