هشدار اداره کل استاندارد درخصوص استفاده از آسانسور

بنابه گزارش وب سایت رسمی سازمان ملی استاندارد ایران :

هشدار اداره کل استاندارد درخصوص استفاده از آسانسور


به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد ، مهندس محمدی،مدیرکل استاندارد استان از اجباری بودن استاندارد آسانسورهای برقی و وسایل شهربازی خبرداد و افزود دراین زمینه مکاتبات لازم با شهرداران استان انجام شده است وکلیه سازندگان آسانسور و مالکان ساختمانهایی که دارای آسانسور هستند مکلفند قبل از راه اندازی و استفاده ازآسانسورتاییدیه لازم را از اداره کل استاندارد اخذ نمایند
درغیر اینصورت مسئولیت هرگونه حادثه احتمالی به عهده مالک ساختمان خواهد بود. وی افزود لازم است پیمانکاران و مالکین ساختمانها هنگام انعقاد قرارداد ساخت آسانسور ضمن اطمینان از تایید صلاحیت سازنده عبارت " مکلف بودن سازنده به اخذ تاییدیه استاندارد درزمان راه اندازی " را به بندهای قرارداد اضافه نمایند.مدیر کل استاندارد عنوان کرد: متاسفانه با وجود آنکه حدود ده سال از اجباری بودن استاندارد آسانسور می گذرد، متاسفانه حدود 50 درصد از عدم تطابق ها به علت آشنا نبودن نصابان به استاندارد آسانسور و عدم مطالعه و آموزش استاندارد و وجود نداشتن سیستمQ.C(سیستم مدیریت کیفی) در شرکتهای نصب آسانسور است. وی با بیان این مطلب که به نظر می رسد بعضی از عدم تطابق هایی که در اینجا اشاره شد به علت اشتباهات نصابان در زمان نصب به ویژه درموتورخانه است ، گفت : پیشنهاد می شود تا بازرسی در حین نصب آسانسور در مراحل مختلف صورت گیرد.محمدی تصریح کرد: حدود 30 درصد از عدم تطابق مشاهده رایج در بازرسی آسانسور، در مرحله طراحی و ساخت به وجود آمده است. برای اخذ گواهی تاییدیه استاندارد وجود مدیر فنی در شرکت های نصب آسانسور ضروری است که متاسفانه اکثر شرکتها دارای طراحی و مونتاژ فاقد مدیر فنی آشنا با QC (سیستم مدیریت کیفی) هستند و این امر باعث وجود اشتباهات فراوان نصابان می شود. به گفته وی اکثر مدیران و مدیران فنی شرکت های نصب آسانسور توانایی انجام محاسبات و تهیه نقشه آسانسور آنهم بانرم افراز کامپیوتری را ندارند که این خود ضعف بزرگی است.
  • 13 اردیبهشت 1391
  • 3847
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021