فهرست نامزدهای انتخابات هفتمین دوره اعضای هیأت مدیره


اطلاعیه شماره 11 هیات اجرایی انتخابات:

فهرست نامزدهای انتخابات هفتمین دوره اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
16 مهرماه 1394 ساعت 8 صبح لغایت 17
مشارکـت حداکثـری : توسعـه واعتـلای نظام مهندسـی ساختمـان
رشته عمران
کد داوطلبی نام و نام خانوادگی نام دانشگاه یا موسسه سال اخذ مدرک نوع مدرک تحصیلی رشته تحصیلی
301 هوشنگ آسمانی دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
1372
1384
کارشناسی
کارشناسی ارشد
عمران
مدیریت دولتی
302 روح اله احدی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1384 کارشناسی عمران
303 سعید احدی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1380 کارشناسی عمران
304 حمیدرضا اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1381 کارشناسی عمران
305 محمدتقی افشارچی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1377 کارشناسی عمران
306 حبیب اله افشاریان دانشگاه زنجان 1377 کارشناسی عمران
307 فرهاد امندی مسکن دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران 1391 کارشناسی ارشد عمران
308 علیرضا اوجاقلو دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1380 کارشناسی عمران
309 قادر باقری دانشگاه شهید باهنر کرمان 1384 کارشناسی ارشد عمران
310 اکبر بهرامی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1376 کارشناسی عمران
311 حمید بهروزی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1372 کارشناسی عمران
312 شادی پایور دانشگاه بین المللی امام خمینی 1385 کارشناسی ارشد عمران
313 فرزین پیرمحمدلو دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1379 کارشناسی عمران
314 سیدمسعود چاوشی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
1370
1385
کارشناسی
کارشناسی
عمران
معماری
315 محمدهادی چوپانی دانشگاه آزاد اسلامی مراغه 1377 کارشناسی عمران
316 محسن حیدریان دانشگاه ارومیه 1378 کارشناسی عمران
317 محمد خانی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1381 کارشناسی عمران
318 مصطفی خداوردی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی 1385 کارشناسی ارشد عمران
319 حسین رحیمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1372 کارشناسی عمران
320 اصغر رسولی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران 1392 دکتری عمران
321 علیرضا رسولی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
1382
1386
کارشناسی
کارشناسی ارشد
عمران
طراحی برنامه ریزی شهری
322 محمدحسن رسولی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1375 کارشناسی عمران
323 هادی رسولی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1377 کارشناسی عمران
324 سیامک سلجوقی بادلو دانشگاه تهران 1367 کارشناسی ارشد عمران
325 حسین سیاری دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1372 کارشناسی عمران
326 داود شامی فرد موسسه آموزش عالی مهر البرز 1393 کارشناسی ارشد عمران
327 بهروز ضرغام دانشگاه آزاد اسلامی کرج
موسسه آموزش و پژوهش مدیریت دولتی
1374
1386
کارشناسی
کارشناسی ارشد
عمران
مدیریت دولتی
328 احسان عابدینی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1377 کارشناسی عمران
329 کامران عارضی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1376 کارشناسی عمران
330 ایرج عزیزخانی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1382 کارشناسی عمران
331 هادی عزیزیان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1382 کارشناسی عمران
332 محسن فرجی زنجانی دانشگاه آزاد اسلامی مراغه 1374 کارشناسی عمران
333 علیرضا فکور دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1375 کارشناسی عمران
334 سیدفرزاد فهری دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1384 کارشناسی عمران
335 محسن کاظمی راد دانشگاه زنجان 1385 کارشناسی ارشد عمران
336 حسن مجتبی زاده دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1393 کارشناسی ارشد عمران
337 حسین محمدی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1381 کارشناسی عمران
338 محمدرضا محمدی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1382 کارشناسی عمران
339 مهران محمدی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1392 کارشناسی ارشد عمران
340 احمد مروجی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1375 کارشناسی عمران
341 امیررضا معظمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1390 کارشناسی ارشد عمران
342 اکبر مهدیون راد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1391 کارشناسی ارشد عمران
343 حمید ندیرخانلو دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1387 کارشناسی عمران
344 یحیی نصیرا دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1392 دکتری عمران
345 فریدون نقیلو دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1376 کارشناسی عمران
346 کاظم یزدانی دانشگاه شهید چمران اهواز 1376 کارشناسی ارشد عمران
347 محمد یوسفی دانشگاه آزاد اسلامی مراغه 1385 کارشناسی عمران
348 علی یوسفیه دانشگاه آزاد اسلامی مراغه 1387 کارشناسی ارشد عمران
رشته نقشه برداری
601 سیدعلی ابراهیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
1380
1390
کارشناسی
کارشناسی ارشد
نقشه برداری
عمران
602 حمزه علی احمدی دانشگاه تهران 1372 کارشناسی نقشه برداری
603 سلمان بابازاده سالارآباد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1377 کارشناسی نقشه برداری
604 پیام بهرامیون دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1376 کارشناسی نقشه برداری
605 رامین کیامهر انستیتو سلطنتی تکنولوژی سوئد 1385 دکتری نقشه برداری
رشته مکانیک
401 فریبرز براتی دانشگاه صنعتی اصفهان 1377 کارشناسی ارشد مکانیک
402 منوچهر حسنی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1381 کارشناسی ارشد مکانیک
403 فریدون حیدری دانشگاه تبریز 1377 کارشناسی مکانیک
404 رحیم سلیمانی نژاد دانشگاه تبریز 1380 کارشناسی ارشد مکانیک
405 علی غضنفریان دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 1382 کارشناسی ارشد مکانیک
رشته برق
501 مهدی اصفهانی زنجانی دانشگاه زنجان 1383 کارشناسی برق
502 حمیدرضا براتی دانشگاه تبریز 1367 کارشناسی برق
503 مصطفی تیموری دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی شریف
1369
1375
کارشناسی
کارشناسی ارشد
برق
صنایع
504 حمیدرضا رادمند دانشگاه علم و صنعت ایران 1389 کارشناسی ارشد برق
505 یداله علی آبادی دانشگاه صنعتی شریف 1376 کارشناسی برق
506 فرشاد مریخ بیات دانشگاه صنعتی شریف 1387 دکتری برق
507 علی اصغر میرزائی دانشگاه زنجان 1381 کارشناسی برق
508 مجتبی نعمتی دانشگاه علم و صنعت ایران 1379 کارشناسی ارشد برق
رشته معماری
101 زهره ترابی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران 1390 دکتری معماری
102 هومن ثبوتی دانشگاه غازی ترکیه 1387 دکتری معماری
103 محمدصادق جمشیدی دانشگاه تهران 1370 کارشناسی ارشد معماری
104 نادر رجبی کوچی دانشگاه مانوئل - ال - کوئیزون - فیلیپین 1361 کارشناسی معماری
105 علی رحمانپور زنجانی دانشگاه شهید بهشتی تهران 1380 کارشناسی ارشد معماری
106 محمدجواد سروش مهر دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
1379
1382
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
معماری
شهرسازی
107 احد محمدی دانشگاه صنعتی سهند 1380 کارشناسی ارشد معماری
108 جعفر نیکومنش دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1383 کارشناسی ارشد معماری
رشته شهرسازی
201 حبیب حلاجی دانشگاه شهید بهشتی تهران 1380 کارشناسی ارشد شهرسازی
202 ابراهیم زاد توت آغاج دانشگاه تهران 1375 کارشناسی ارشد شهرسازی

نامزدهای محترم میتواننداززمان انتشارفهرست داوطلبین (1 مهرماه 94)تا 24 ساعت قبل ازشروع رأی گیری یعنی تاساعت 8 صبح روزچهارشنبه15 مهرماه 94بارعایت موازین قانونی مندرج درسایت (www.zanjan-nezam.org) (اطلاعیه شماره 12) تبلیغات نمایند.
محلهای اخذ رای:
شعبه اصلی: زنجان - بلواراشراق،خیابان راهدار، جنب سازمان نظام مهندسی ساختمان،اداره کل راه وشهرسازی استان زنجان
شعبه 1: ابهر - میدان حرّ،شهرک ستاره،اداره راه وشهرسازی شهرستان ابهر
شعبه 2: خرمدره – خیابان امام،اداره راه وشهرسازی شهرستان خرمدره
شعبه 3: خدابنده – خیابان امام،اداره راه وشهرسازی شهرستان خدابنده

هیأت اجرایی و دستگاه نظارت هفتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره

  • 01 مهر 1394
  • 4715

نظر شما درباره این مطلب

دیگران را با نوشتن نقد، بررسی و نظرات خود راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر یا نقد و بررسی، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
  • فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.
  • نظرات و نقد و بررسی خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب ، مزایا و معایب را بازگو کنید.
  • به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021