پربیننده ترین اخبار

برگزاری سمینار آموزشی«تغییرات مبحث ۱۷مقررات ملی ساختمان _ بر اساس آخرین ویرایش سال ۱۴۰۱»
سمینار آموزشی«تغییرات مبحث ۱۷مقررات ملی ساختمان _ بر اساس آخرین ویرایش سال ۱۴۰۱» با تدریس مهندس مجتبی خداوردی ویژه مجریان لوله کشی گاز در محل سالن اجتماعات شهید باهنر آموزش و پرورش شهرستان ابهر برگزار شد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۰ در محل سالن بقیه الله اعظم نیروی انتظامی واقع در خیابان راهداری برگزار خواهد شد .
برگزاری سمینار آموزشی«تغییرات مبحث ۱۷مقررات ملی ساختمان _ بر اساس آخرین ویرایش سال ۱۴۰۱»
سمینار آموزشی«تغییرات مبحث ۱۷مقررات ملی ساختمان _ بر اساس آخرین ویرایش سال ۱۴۰۱» با تدریس مهندس مجتبی خداوردی ویژه مجریان لوله کشی گاز در محل سالن آمفی تئاتر سازمان، در حال برگزاری است.
ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری فرآورده بلوک سقفی پلی استایرن _ واحد تولیدی آقای خدابنده
قابل توجه اعضای محترم سازمان در رابطه با عدم بکارگیری محصولات غیر استاندارد در پروژه ها
آگهی دعوت به ادامه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم (جلسه بعد از تنفس دوم)
روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ساعت ۱۶:۰۰ در محل سالن بقیه الله اعظم نیروی انتظامی
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024