پیامهای تبریک

جناب آقای مهندس یوسف بهتری
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت ریاست فدراسیون ورزشهای رزمی کشور   را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  05-11-1398 )
جناب آقای مهندس حامد افشاری
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت ریاست هیات شمشیربازی استان  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  05-11-1398 )
جناب آقای مهندس سعید شاهین فر
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت سرپرستی معاونت مسکن و ساختمان  اداره کل راه وشهرسازی استان  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  24-10-1398 )
جناب آقای مهندس محسن محرمی یگانه
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه وشهرسازی استان  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  24-10-1398 )
سرکارخانم مهندس سمانه شاددل
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری زنجان را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  28-07-1398 )

جناب آقای مهندس مسعود بیات منش
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان  ،تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  03-06-1397 )

جناب آقای مهندس یداله علی آبادی

عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر عامل شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو   ،تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  09-04-1397 ) 

جناب آقای مهندس توحید سلیمی

عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان فرماندار شهرستان ایجرود ،تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  17-03-1397 )
جناب آقای مهندس بهمن اله مرادی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر عامل برق منطقه ای زنجان  ،تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  03-10-1396 ) 
جناب آقای مهندس جهانگیر  صفری
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر کل اداره نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان ،تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  03-10-1396 ) 
جناب آقای مهندس مسعود خوشکام 
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مشاور استاندار  زنجان در امور جوانان ،تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  20-04-1396 )
جناب آقای مهندس توحید سلیمی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان سلطانیه ،تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  04-09-1396 )
جناب آقای مهندس علی اوصانلو
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان سرپرست مرکز  آموزش فنی و حرفه ای شهرستان طارم  ،تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  20-04-1396 )

جناب آقای مهندس ذکریا والی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان معاونت مهندسی فرماندهی انتظامی استان زنجان، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از درگاه خداوند متعال خواهانیم .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

سرکار خانم مهندس شهلا حسنی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر مرکز آموزش و پژوهش توسعه و آینده نگری  استان ،تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از درگاه خداوند متعال خواهانیم .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

جناب آقای مهندس محمود محمدی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان،تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

جناب آقای مهندس منوچهر صفری
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان معاونت فنی و زیر بنایی اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب کشور ،تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

جناب آقای مهندس بهروز ضرغام 
موفقیت حضرتعالی در کسب عنوان صادر کننده نمونه استان موجب غرور توام با سرور جامعه مهندسی است .این پیروزی ارزشمند را از صمیم قلب تبریک می گوییم .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

جناب اقای مهندس اکبر بهرامی
انتخاب شایسته و ارزشمند حضرتعالی را به سمت مشاور ریاست شورای اسلامی شهر زنجان که نشان از تعهد، کارآمدی و خدمت صادقانه جنابعالی در عرصه های مدیریتی استان دارد تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از ایزد منان خواهانیم.


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 03-06-95

جناب اقای مهندس محمد اسماعیلی
انتخاب شایسته و ارزشمند حضرتعالی را به سمت شهرداری شهرستان سهرورد که نشان از تعهد، کارآمدی و خدمت صادقانه جنابعالی در عرصه های مدیریتی استان دارد تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از ایزد منان خواهانیم.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 28-10-94


جناب اقای مهندس توحید سلیمی

انتخاب شایسته و ارزشمند حضرتعالی را به سمت معاون مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری زنجانکه نشان از تعهد، کارآمدی و خدمت صادقانه جنابعالی در عرصه های مدیریتی استان دارد تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از ایزد منان خواهانیم.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 15-10-94

جناب اقای مهندس کاوه حقیقی

انتخاب شایسته و ارزشمند حضرتعالی را به سمت بخشدار مرکزی استان زنجان که نشان از تعهد، کارآمدی و خدمت صادقانه جنابعالی در عرصه های مدیریتی استان دارد تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از ایزد منان خواهانیم.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان24-08-94

جناب اقای مهندس رحیم نصیری مقدم

انتخاب شایسته و ارزشمند حضرتعالی را به سمت معاونت طرح و برنامه آبفای استان زنجان که نشان از تعهد، کارآمدی و خدمت صادقانه جنابعالی در عرصه های مدیریتی استان دارد تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از ایزد منان خواهانیم.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان24-08-94

جناب اقای مهندس علی عسگری

انتخاب شایسته و ارزشمند حضرتعالی را به سمت ریاست اداره کل نوسازی و تئسعه و تجهیز مدارس استان زنجان که نشان از تعهد، کارآمدی و خدمت صادقانه جنابعالی در عرصه های مدیریتی استان دارد تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از ایزد منان خواهانیم.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان24-08-94

جناب اقای مهندس ابراهیم علی آبادی

انتخاب شایسته و ارزشمند حضرتعالی را به معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای زنجان که نشان از تعهد، کارآمدی و خدمت صادقانه جنابعالی در عرصه های مدیریتی استان دارد تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از ایزد منان خواهانیم.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان24-08-94

جناب اقای مهندس سعيد اميدي

انتخاب شایسته و ارزشمند حضرتعالی را به رياست شوراي اسلامي شهر زنجان که نشان از تعهد، کارآمدی و خدمت صادقانه جنابعالی در عرصه های مدیریتی استان دارد تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از ایزد منان خواهانیم.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان14-06-94
  • 06 دی 1393
  • مدير سايت
  • 22298
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021