پیامهای تسلیت

زگشت همه به سوی اوست
 

سرکار خانم مهندس زهرا پیرویان
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادرگرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم
.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان06-01-99


زگشت همه به سوی اوست
جناب آقای دکتر رامین کیامهر

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادرگرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان24-12-98ازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس محسن جزبراتی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم تشییع آن مرحوم روز یکشنبه مورخ 98/12/18  راس ساعت14 در محل بهشت زهرا، جنب شهرک صنعتی،  برگزار خواهد شد .
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم و شب هفت آن مرحوم روز دوشنبه مورخ 98/12/19 از ساعت 14:30 الی  16:30 در مسجد النبی واقع در خیابان فاتح برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان18-12-98  


ازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس امیر حسین محمودی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  برادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم و شب هفت آن مرحوم روز شنبه مورخ 98/12/10از ساعت 3 الی  5 در مسجد الهادی  واقع در اعتمادیه برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان10-12-98بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس علی اکبر غفاری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم و شب هفت آن مرحوم روز جمعه  مورخ 98/12/09   از ساعت 10  الی 11:30 در مسجد یری بالا واقع در سعدی جنوبی روبروی مسجد آقا کاظم  برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان8-12-98بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس جلال داداشی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان05-12-98

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس  داریوش دائم

با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 30-11-98
​بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس فرشید و آقای مهندس افشین نجفی نیا

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم و شب هفت آن مرحوم روز شنبه مورخ 98/11/26   از ساعت  14:30  الی 16:30 در مسجدقبا  واقع در شهرک کارمندان برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان26-11-98
بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس غدیراله نوری و آقای مهندس روح الله همتی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر  مقام و مادرمقام گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومین رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم   آن مرحومین روز  دوشنبه مورخ 98/11/21   از ساعت  14:30  الی 16 در مسجدالهادی  واقع در اعتمادیه برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان21-11-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس  حمید اخوان

با نهایت تاسف و تاثر سالگرد  درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس سالگرد آن مرحومه روز چهارشنبه مورخ 98/11/9  از ساعت 14:30 الی 16:30 در مسجد آیت اله دستغیب  واقع در دروازه ارک   برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 07-11-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس  علی تابان (قره بقلو)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم تشییع آن مرحومه روز  شنبه مورخ 98/11/5  از ساعت15:30  از مقابل درب منزل ایشان واقع در شهرک کارمندان خ دهم شرقی قطعه 236  بطرف مزار پایین ،برگزار خواهد شد .
مراسم ترحیم  آن مرحومه روز  یکشنبه مورخ 98/11/6  از ساعت14:30  الی 16:30 در مسجد امام رضا  واقع در اراضی پایین کوه -خ میثاق 13  برگزار خواهد شد .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان5-11-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقایان مهندس  مسعود و مهدی اکبری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم شام غریبان  آن مرحومه روز  شنبه مورخ 98/11/5  بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد آیت اله دستغیب واقع در دروازه ارک برگزار خواهد شد .
مراسم ترحیم  آن مرحومه روز  یکشنبه مورخ 98/11/6  از ساعت14 الی 16 در مسجد آیت اله دستغیب  واقع در دروازه ارک برگزار خواهد شد .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 5-11-98


​بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس  یحیی طالب نیا 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر  مقام گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم شب هفت  آن مرحوم روز پنج شنبه مورخ 98/11/3   از ساعت 14الی 15:30 در مسجدالهادی  واقع در اعتمادیه برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 2-11-98


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس  رسول عباسی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم شب هفت  آن مرحوم روز پنج شنبه مورخ 98/11/3   از ساعت 14الی 15:30 در مسجدالهادی  واقع در اعتمادیه برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 2-11-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس  مهدی ثبوتی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم و شب هفت آن مرحومه روز چهارشنبه مورخ 98/10/18  از ساعت 14:30 الی 16:30 در مسجدجامع (سید)   واقع در سبزه میدان  برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 17-10-98


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس  هادی رضایی برندق 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم یادبود آن مرحوم روز جمعه مورخ 98/10/20   از ساعت 10 الی 12 صبح  در مسجدامام جعفر صادق (ع) واقع در انصاریه برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 16-10-98


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس  پیمان فرامرزی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم تشییع آن مرحوم روز دوشنبه  مورخ 98/9/4  راس ساعت 14:30 در مزار  پایین برگزار خواهد شد .
مجلس شام غریبان آن مرحوم روز  دوشنبه  مورخ 98/9/4 بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد آیت اله دستغیب واقع در دروازه ارک  برگزار خواهد شد .
 مراسم ترحیم و شب هفت  آن مرحوم روز  سه شنبه مورخ 98/9/5  از ساعت2:30 الی 4:30 در مسجد آیت اله دستغیب واقع در دروازه ارک برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 04 -9 -98بازگشت همه به سوی اوست


جناب آقایان  مهندس  مسعود و محسن نادر پور

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس چهلم آن مرحومه روز پنج شنبه مورخ 98/8/30  از ساعت 14:30 الی 16 در مسجد احمدیه واقع در چهارراه امیرکبیر   برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 27-8-98


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس  وحید رضوی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم تشییع آن مرحوم روز سه شنبه مورخ 98/8/21  راس ساعت 14:15 در مزار بالا برگزار خواهد شد .
مجلس شام غریبان آن مرحومروز سه شنبه 
 مورخ 98/8/21  بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد آیت اله دستغیب واقع در دروازه ارک  برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 21-8-98

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس  محمدرضا راستکار

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم تشییع آن مرحومه روز پنج شنبه مورخ 98/8/16  از ساعت14 از مقابل درب منزل ایشان واقع در بهارستان ، بهار2 قطعه 62 بطرف مزار بالا ،برگزار خواهد شد .
مراسم شب هفت  آن مرحومه روز  سه شنبه مورخ 98/8/21  از ساعت14:30  الی 16 در مسجدالنبی واقع در هنرستان برگزار خواهد شد .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 16-8-98


بازگشت همه به سوی اوست
خانواده محترم امیدی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  آقای مهندس فواد امیدی   را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند
مراسم تدفین و خاکسپاری آن مرحوم روز شنبه مورخ 98/7/27  راس ساعت10در گلزار شهدای بالا  برگزار خواهد شد .
​ مراسم ترحیم و شب هفت  آن مرحوم روز  یکشنبه  مورخ 98/7/28  از ساعت14:30  الی 16:30 در مسجدالنبی واقع در هنرستان برگزار خواهد شد .


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان27-7-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس  سعید و مسعود حدایق پرست

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس چهلم آن مرحوم روز چهارشنبه مورخ 98/7/24  از ساعت15 الی 16:30 در مسجد قبا  واقع در شهرک کارمندان   برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 23-7-98


 
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس  مصطفی رضایی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم آن مرحومه روز پنج شنبه مورخ 98/7/18  از ساعت14:30 الی 16 در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) واقع در شهرک جانبازان برگزار خواهد شد .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 18-7-98بازگشت همه به سوی اوست

خانواده محترم کمالی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  آقای مهندس غلامرضا کمالی    را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند
مراسم تدفین و خاکسپاری آن مرحوم روز جمعه مورخ 98/6/22  راس ساعت10:30 در گلزار شهدای بالا  برگزار خواهد شد .
​ مراسم ترحیم   آن مرحوم روز  شنبه  مورخ 98/6/23  از ساعت4 الی 6 عصر در مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .

​ مراسم شب هفت  آن مرحوم روز جمعه  مورخ 98/6/29  از ساعت10:30 الی 12صبح در مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان22-6-98بازگشت همه به سوی اوست


سرکار خانم  مهندس  لیدا عصفوری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند
مراسم تدفین و خاکسپاری آن مرحوم روز یکشنبه مورخ 98/5/27  راس ساعت10:30 از منزل مرحوم واقع در اعتمادیه ، خیابان سوم ، پلاک 3 بطرف مزار پایین   برگزار خواهد شد .
​ مراسم ترحیم و شب هفت  آن مرحوم روز  دوشنبه مورخ 98/5/28  از ساعت4 الی 6 عصر در مسجد جامع (سید) واقع در سبزه میدان  برگزار خواهد شد .


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان27-5-98


بازگشت همه به سوی اوست

خانواده محترم منتخبی  

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  آقای مهندس محمد باقر منتخبی (عضو معماری سازمان )   را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس چهلم آن مرحوم روز دوشنبه مورخ 98/5/28  از ساعت16:30 الی 18 در مسجد قبا  واقع در شهرک کارمندان   برگزار خواهد شد .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 27-5-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقایان  مهندس  سعید دارابیان و مهندس بهرام دارابیان 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس چهلم آن مرحومه روز جمعه مورخ 98/5/18  از ساعت10:30 الی 12 در مسجد قبا  واقع در شهرک کارمندان   برگزار خواهد شد .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 16-5-98


بازگشت همه به سوی اوست

سرکار خانم  مهندس  سونا فروزنده 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  برادر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس  چهلم آن مرحوم روز سه شنبه مورخ 98/05/01 از ساعت 17  الی 18:30 در مسجد عباسقلیخان  واقع در سعدی وسط  برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 01-05-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای  مهندس  وحدت (وحید) معمارزاده 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  برادر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس  چهلم آن مرحوم روز شنبه مورخ 98/4/24  از ساعت 17  الی 18:30 در مسجد قبا  واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 18-3-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای  مهندس حمیدرضا هشترودی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر  بزرگ گرامیتان  جناب آقای دکتر علی هشترودیرا تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند 
مجلس ترحیم آن مرحوم روز  چهارشنبه مورخ 98/04/05  از ساعت 16:30 الی 18:30 در مسجد جامع (سید)  واقع سبزه میدان  برگزار خواهد شد .


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان05-04-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای  مهندس  اصغر محمدی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند 
مجلس شب هفت آن مرحوم روز پنج شنبه مورخ 98/3/30  از ساعت 16الی 18 در مسجد باب الحوائج واقع شهرستان قیدار  برگزار خواهد شد .


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 29-3-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای  مهندس  غفور  ایوبی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم آن مرحوم روز یکشنبه مورخ 98/3/19  از ساعت 15 الی 17 در مسجد باب الحوائج واقع در دیزج آباد  برگزار خواهد شد .
همچنین مجلس شب هفت آن مرحوم روز پنج شنبه مورخ 98/3/23 از ساعت 15 الی 17 در مسجد باب الحوائج واقع در دیزج آباد  برگزار خواهد شد .


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 19-3-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای  مهندس  وحدت (وحید) معمارزاده 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  برادر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم آن مرحوم روز شنبه مورخ 98/3/18  از ساعت 16:30 الی 18  در مسجد قبا  واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 18-3-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای  مهندس  احمد حسنی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادرمقام گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

مجلس شب هفت آن مرحومه روز پنج شنبه مورخ 98/3/16  از ساعت 15:30 الی 17  در مسجد امام محمد باقر  واقع در اراضی پایین کوه  برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 13-3-98بازگشت همه به سوی اوست


جناب آقای  مهندس  حسین نجفیان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

مجلس چهلم آن مرحوم روز پنج شنبه مورخ 98/2/5  از ساعت 15:30 الی 17  در مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .
 


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقایان  مهندس  امیر حسین و عادل قزل کمر 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

مراسم تشییع جنازه مرحوم روز سه شنبه  مورخ 98/2/3  راس ساعت 14:30 از مقابل درب منزل به سمت مزار پایین برگزار خواهد شد .
مراسم شام غریبان   آن مرحوم روز سه شنبه  مورخ 98/2/3 بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد عباسقلی خان  برگزار خواهد شد .
مجلس ترحیم آن مرحوم روز چهارشنبه مورخ 98/2/4 از ساعت 15:30 الی 17:30 در مسجد عباسقلی خان واقع در سعدی وسط پشت کتابخانه سهروردی  برگزار خواهد شد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 3-2-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای  مهندس  محمدرضا حاجی علی اکبری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

مراسم تشییع جنازه مرحوم روز چهارشنبه مورخ 97/11/24  راس ساعت10:30  در مزار پایین برگزار خواهد شد .
مراسم شام غریبان   آن مرحوم روز چهارشنبه مورخ 97/11/24  بعد از نماز مغرب و عشا در زینبیه اعظم  برگزار خواهد شد .
مجلس ترحیم   آن مرحوم روز پنج شنبه مورخ 97/11/25  باز ساعت 14:30 الی 16:30  در زینبیه اعظم  برگزار خواهد شد .


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقایان  مهندس  علیرضا و محمد حسن علیمحمدی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

مراسم تشییع جنازه مرحوم روز دوشنبه مورخ 97/11/22 راس ساعت در مزار پایین برگزار خواهد شد .
مراسم شام غریبان   آن مرحوم روز دوشنبه مورخ 97/11/22بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد آیت اله دستغیب واقع در دروازه ارک برگزار خواهد شد .
مجلس ترحیم آن مرحوم روز سه شنبه مورخ 97/11/23 از ساعت 14:30 الی 16:30 در زینبیه اعظم زنجان برگزار خواهد شد.

مجلس شب هفت آن مرحوم روز جمعه  مورخ 97/11/26 از ساعت 10 الی 11:30 درمسجد آیت اله دستغیب واقع در دروازه ارک برگزار خواهد شد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 21-11-97

بازگشت همه به سوی اوست


جناب آقای  مهندس توحید سلیمی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 13-11-97
مجلس ترحیم و شب هفت  آن مرحوم روز   شنبه مورخ  97/11/13از ساعت 14:30  الی 16:30 در مسجد امام علی (ع)  واقع در شهرک آزادگان برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای  مهندس حمید اخوان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 11-11-97
مجلس ترحیم  آن مرحومه روز  پنج شنبه مورخ  97/11/11از ساعت 14 الی 16   در مسجد احمدیه واقع در چهارراه امیرکبیر  برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای  مهندس علی حمداله زاده

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 12-10-97
مراسم شام غریبان آن مرحوم روز چهار شنبه مورخ 97/10/12 بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان برگزار خواهد شد .
مجلس ترحیم  آن مرحوم روز پنجشنبه مورخ  97/10/13  از ساعت 14:30 الی 16:30   در مسجد بیت العباس واقع در چهارراه انقلاب برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

سرکار خانم مهندس سارا وثوق 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر بزرگ گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 11-10-97
مراسم شام غریبان آن مرحومه روز سه شنبه مورخ 97/10/11بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان برگزار خواهد شد .


بازگشت همه به سوی اوست


جناب آقای  مهندس محمد رسول کریمی صومعه سرایی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادرمقام گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 10-10-97
مراسم شام غریبان آن مرحومه روز دوشنبه مورخ 97/10/10 بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان برگزار خواهد شد .

مجلس ترحیم  آن مرحومه روز سهشنبه مورخ  97/10/11 از ساعت 14:30 الی 16:30   در مسجد قبا  واقع در شهرک کارمندان برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست


جناب آقای  دکتر فریدون زینعلی
 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 03-10-97
مراسم تشییع جنازه مرحوم روز دوشنبه مورخ 97/10/03    راس ساعت 14 از مقابل منزل آن مرحوم واقع در خیابان امام روبروی پاساژ نور کوچه امیدوار بن بست دوم پلاک 25 به طرف مزار بالا برگزار خواهد شد .

مراسم شام غریبان   آن مرحوم روز دوشنبه مورخ 97/10/03   بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد الهادی  واقع در اعتمادیه برگزار خواهد شد 
مجلس ترحیم آن مرحوم روز سه شنبه مورخ 97/10/4 از ساعت 14:30 الی 16:30 در امام زاده سید ابراهیم برگزار خواهد شد.
مراسم شب هفت آن مرحوم روز دوشنبه مورخ 97/10/10 از ساعت 14:30 الی 16 در مسجد الهادی واقع در اعتمادیه برگزار می گردد .


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای  مهندس جعفر نیکومنش
 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 26-09-97
مراسم تشییع جنازه مرحوم روز دوشنبه مورخ 97/9/26 راس ساعت 11 در محل گلزار پایین برگزار خواهد شد .

مراسم ترحیم و شب هفت  آن مرحوم روز سه شنبه مورخ 97/09/27   از ساعت 14 الی 16  در مسجد آیت اله دستغیب واقع در دروازه ارک  برگزار خواهد شد 


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای  دکتر رامین کیامهر 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 24-09-97
مجلس شب هفت آن مرحوم  روز  چهارشنبه مورخ  97/09/28 از ساعت 15 الی 16:30   در مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .


  بازگشت همه به سوی اوست

خانواده محترم  مرحوم آقای  مهندس محسن محمدی
 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  همکار عزیزمان آقای مهندس محسن محمدی از اساتید دانشگاه پیام نور  در رشته مهندسی برق  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 20-09-97

مراسم شام غریبان آن مرحوم روز سه شنبه مورخ 97/09/20  بعد از نماز مغرب و عشا در مسجدقبا  واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد 
مجلس ترحیم   آن مرحوم  روز  چهارشنبه مورخ  97/09/21 از ساعت 14:30 الی 16:30   در مسجد قبا واقع در اشهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .


بازگشت همه به سوی اوست


جناب آقای  مهندس علیرضا پری نژاد

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 14-09-97

مراسم شام غریبان آن مرحومه روز چهارشنبه مورخ 97/09/14 بعد از نماز مغرب و عشا در مسجدآیت اله دستغیب واقع در دروازه ارک  برگزار خواهد شد 
مجلس ترحیم   آن مرحومه  روز  پنجشنبه مورخ  97/09/15 از ساعت 14:30 الی 16:30   در مسجد الهادی واقع در اعتمادیه   برگزار خواهد شد .


بازگشت همه به سوی اوست


جناب آقای  مهندس علیرضا رضائیان 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  برادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 11-09-97
مراسم شام غریبان آن مرحوم روز یکشنبه مورخ 97/09/11 بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد زینبیه اعظم برگزار خواهد شد 
مجلس ترحیم  و شب هفت آن مرحوم روز  دوشنبه مورخ  97/09/12 از ساعت 14:30 الی 16:30   در مسجد قبا  واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .


بازگشت همه به سوی اوست


جناب آقای  مهندس امیر جوجانی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر مقام گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 26-08-97
مجلس ترحیم  و شب هفت آن مرحوم روز  شنبه مورخ  97/08/26 از ساعت 14:30 الی 16:30   در مسجد رسول الله  واقع در چهارراه انقلاب  برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست


جناب آقای  مهندس محسن نعمت پور 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادرمقام گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 20-08-97
مجلس ترحیم  آن مرحومه روز  دوشنبه مورخ  97/08/21 از ساعت 14:30 الی 16:30   در مسجد آل یاسین  واقع در دروازه رشت برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای  مهندس رضا نظری
 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدرگرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 03-08-97

 
بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای  مهندس علی کمالی
 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدرگرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 28-07-97
مجلس ترحیم  آن مرحوم روز  شنبه مورخ   97/7/28  از ساعت 15 الی 16:30  در مسجد حضرت ابوالفضل (ع)واقع در  کوی جانبازان  برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای  مهندس ابراهیم توری
 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدرگرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 25-07-97
مراسم شب هفت آن مرحوم روز پنج شنبه مورخ  97/07 /26 از ساعت 14 الی 15:30  در مسجد صاحب الزمان (عج)   روستای یوسف آباد برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای  مهندس ناصر عبادی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدرگرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 27-05-97

مراسم چهلم  آن مرحوم روز پنج شنبه مورخ  97/07/05 از ساعت 1430 الی 16  در مسجد آیت اله دستغیب  واقع در دروازه ارک  برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

 جناب آقای مهندس  علی اکبر غفاری  
 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان02-07-97
مجلس شب هفت آن مرحومه  روز  سه شنبه مورخ 97/07/03  از ساعت15:30  الی  17 در  مسجد عباسقلی خان  واقع در سعدی وسط پشت کتابخانه سهروردی  برگزار خواهد شد .

ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس جعفر رستمی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر مقام گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 27-06-97
مراسم ترحیم و شب هفت  آن مرحوم  روز   جمعه مورخ 97/06/30  از ساعت 10 الی12  ظهر  در مسجد آیت اله دستغیب  واقع در دروازه ارک  برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای  مهندس علی رجبی راد
 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدرگرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 10-06-97
مجلس ترحیم آن مرحوم روز شنبه مورخ  97/06/10 از ساعت 16 الی 18 در مسجد زینبیه شهر قیدار نبی  برگزار خواهد شد .
ازگشت همه به سوی اوست

سرکار خانم مهندس زهرا صدری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 1-06-97
مراسم سومین روز درگذشت  آن مرحوم  روز   پنجشنبه مورخ 97/06/1  از ساعت 3 الی5 بعد از ظهر  در مسجد جامع شهر خرم دره  برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای  مهندس ناصر عبادی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدرگرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 27-05-97
مراسم خاکسپاری آن مرحوم روز یکشنبه مورخ 97/5/28   ساعت10:30 صبح در محل گلزار شهدای پایین خواهد شد
مجلس شام غریبان آن مرحوم  برای روز   یکشنبه مورخ 97/05/28  بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .
مجلس ترحیم آن مرحوم روز دوشنبه مورخ  97/05/29 از ساعت 16 الی 18 در مسجد امام محمد باقر (ع) واقع در اراضی پایین کوه برگزار خواهد شد .
مجلس شب هفت آن مرحوم روز جمعه مورخ  97/06/2 از ساعت 10:30 الی 12 صبح  در مسجدقبا  واقع درشهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس  مصطفی اسدی  
 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان22-05-97
مجلس ترحیم و شب هفت آن مرحومه  روز  سهشنبه مورخ 97/05/23  از ساعت16 الی  18 در  مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس  بهزاد اختری  

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادربزرگ  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان22-05-97
مجلس ترحیم و شب هفت  آن مرحومه  روز   سه شنبه مورخ 97/05/23  از ساعت16 الی  18 در  مسجد قبا در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

 جناب آقای مهندس  علی ناصری  

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادرمقام  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان20-05-97
مراسم خاکسپاری آن مرحومه روز  شنبه مورخ 97/5/20    ساعت 4  عصر از مقابل منزل مرحومه  واقع در خیابان شهدا ، کوچه شهید صادق سنمار ، پلاک 12 بطرف مزار پایین  برگزار خواهد شد .
مجلس ترحیم آن مرحومه  روز   یکشنبه مورخ 97/05/21  از ساعت16 الی  18 در  مسجد سید فتح اله واقع در سبزه میدان برگزار خواهد شد .


بازگشت همه به سوی اوست

 جناب آقای مهندس  عبدالحسین معماریان  

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  خواهر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان20-05-97
مراسم خاکسپاری آن مرحومه روز  شنبه مورخ 97/5/20    ساعت 4  عصر از مقابل منزل مرحومه  واقع در خیابان شهدا ، کوچه شهید صادق سنمار ، پلاک 12 بطرف مزار پایین  برگزار خواهد شد .
مجلس ترحیم آن مرحومه  روز   یکشنبه مورخ 97/05/21  از ساعت16 الی  18 در  مسجد سید فتح اله واقع در سبزه میدان برگزار خواهد شد .


ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس ابراهیم بیگدلی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 18-05-97
مراسم سومین روز درگذشت  آن مرحوم  روز   پنجشنبه مورخ 96/05/18  از ساعت 3 الی5 بعد از ظهر  در مسجد جامع شهر زرین رود  برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

 جناب آقای مهندس حمید خان محمدی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  والده گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 09-04-97
مجلس  چهلم آن مرحومه  روز  چهارشنبه  مورخ 97/05/17   از ساعت 16:30 الی 18  در  مسجد الهادی واقع در  اعتمادیه  برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس وحید معمارزاده  

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  والده گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 16-05-97
مراسم چهلم  آن مرحومه روز  جمعه  مورخ 97/5/19    از  ساعت 10 الی 11:30 صبح   در  مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست
 

جناب آقای مهندس محمد محمدی و مهندس کیاکسار محمدی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 09-05-97
مجلس ترحیم و شب هفت آن مرحومه روز جمعه مورخ 97/05/12 از ساعت10   الی  11:30    در مسجد عباسقلی خان   واقع در سعدی وسط برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس رضا یوسفی -همکار گرامی دفتر نمایندگی شهرستان ابهر 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادرزاده گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 20-04-97

بازگشت همه به سوی اوست

 جناب آقای مهندس حمید خان محمدی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  والده گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 09-04-97
مراسم خاکسپاری آن مرحومه روز  شنبه مورخ 97/4/09  راس ساعت 4 بعد از ظهر  در مزار بالا (بلوار آزادی)  برگزار خواهد شد .
مجلس شام غریبان آن مرحومه  روز  شنبه مورخ 97/04/09   بعد از نماز مغرب و عشا در  مسجد الهادی واقع در  اعتمادیه  برگزار خواهد شد .
مجلس ترحیم آن مرحومه  روز   یکشنبه مورخ 97/04/10  از ساعت16 الی  18 در امام زاده سید ابراهیم برگزار خواهد شد .


ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس اسرافیل نیازی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر مقام گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان3-4-97
مجلس شب هفتم آن مرحومه  روز  سه شنبه مورخ 97/4/5  از ساعت16  الی  17:30   در مسجد احمدیه  واقع در چهارراه امیرکبیر برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس اصغر یزدانی پور  

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 5-3-97
مجلس ترحیم آن مرحومه  روز   شنبه مورخ 97/3/5  از ساعت15:30  الی  17:30   در مسجد آل یاسین  واقع در دروازه رشت برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

سرکار خانم مهندس مونا صفائیان و جناب آقای مهندس حامد صفائیان 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدرگرامیتان جناب آقای مهندس عبداله صفائیان (از اعضای با سابقه و پیشکسوت سازمان ) را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 29-02-97
مراسم خاکسپاری آن مرحوم روز دوشنبه مورخ 97/2/31 ساعت 4 بعد از ظهر از منزل آنمرحوم واقع در اعتمادیه ، جنب مسجد الهادی به طرف مقبره مجتهدی واقع در چهارراه امیرکبیر ، پشت شهرداری منطقه 3 برگزار خواهد شد
مجلس شام غریبان آن مرحوم  برای آقایان روز   دوشنبه مورخ 97/02/31 از ساعت9:30   الی  11 شب در مسجد رسول الله واقع در میدان انقلاب و برای خانمها هم زمان در منزل آنمرحوم واقع در اعتمادیه ، خیابان 4 شرقی ، پلاک 24   برگزار خواهد شد .


بازگشت همه به سوی اوست

سرکار خانم مهندس مهانفر  

با نهایت تاسف و تاثر سالگرد درگذشت  همسر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 29-01-97
مجلس یادبود آن مرحوم  روز   جمعه  مورخ 97/01/31 از ساعت10:30  الی  12   ظهر در مسجد آل یاسین  واقع در دروازه رشت برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس عبدالحسین معماریان  

با نهایت تاسف و تاثر سالگرد درگذشت  مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 21-12-96
مجلس ترحیم آن مرحومه  روز   پنج شنبه مورخ 96/12/21 از ساعت14:30  الی  16:30   در مسجد سید فتح اله واقع در سبزه میدان    برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس سید ناصر موسوی علوی 

با نهایت تاسف و تاثر سالگرد درگذشت  مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 09-12-96
مجلس چهلم آن مرحومه  روز   پنج شنبه مورخ 96/12/10  از ساعت 3 الی  4:30 بعد از ظهر  در مسجد حضرت امیرالمومنین (خیابان فرودگاه)   برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس حسن احمدی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 14-11-96
مجلس ترحیم  آن مرحوم  روز   شنبه مورخ 96/11/14  از ساعت 2 الی4 بعد از ظهر  در مسجد امام جعفر صادق واقع در انصاریه  برگزار خواهد شد .
ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس سعید نجفی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  دایی گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 12-11-96
مجلس ترحیم  آن مرحوم روز پنج شنبه 96/11/12  از ساعت  2:30 الی 4:30  بعد از ظهر در مسجد چهل ستون  واقع در بازار بالا  برگزار خواهد شد .

ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محمدرضا خطیبی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  عموی گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 11-11-96
مجلس شب هفت آن مرحوم روز  دوشنبه 96/11/16  از ساعت  2:30 الی 4  بعد از ظهر در مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس سید ناصر موسوی علوی 

با نهایت تاسف و تاثر سالگرد درگذشت  مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 05-11-96
مجلس شب هفت آن مرحومه  روز   جمعه مورخ 96/11/13  از ساعت 10 الی  11:30  صبح  در مسجد حضرت امیرالمومنین (خیابان فرودگاه)   برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس کامبیز حدیدیان مقدم 

با نهایت تاسف و تاثر سالگرد درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 03-11-96
مجلس سالگرد آن مرحوم  روز   جمعه مورخ 96/11/06  از ساعت 10:30  الی 12  صبح در مسجد الهادی  واقع در اعتمادیه برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس رضا یوسفی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 28-10-96
مجلس ترحیم  آن مرحوم روز پنج شنبه  96/10/28  از ساعت 2 الی 4 بعد از ظهر در مسجد خاتم الانبیا واقع درشهرستان ابهر برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس مجید طالبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 27-10-96
مجلس شب هفت آن مرحوم  روز   پنجشنبه مورخ 96/10/28  از ساعت 2 الی4 بعد از ظهر  در مسجد امام جعفر صادق واقع در انصاریه  برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محمدحسن همایونی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 24-10-96
مجلس ترحیم  آن مرحوم روز سه شنبه 96/10/26  از ساعت 2:30 الی 4:30 بعد از ظهر در مسجد جامع (سید) واقع در سبزه میدان برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس سید ناصر موسوی علوی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 18-10-96
مجلس چهلم آن مرحوم  روز   چهارشنبه مورخ 96/10/20  از ساعت 2 الی4 بعد از ظهر  در امام زاده سیدابراهیم   برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس عباس رضائی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 11-10-96
مجلس ترحیم آن مرحوم  روز   دوشنبه مورخ 96/10/11  از ساعت 2:30 الی 16  بعدازظهر در مسجد امام محمد باقر  واقع در  اراضی پایین کوه  برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس علی غضنفریان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  عموی گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 26-09-96
مجلس ترحیم آن مرحوم  روز دوشنبه مورخ 96/09/27  ازساعت 2:30 الی 4:30  بعد از ظهر در مسجد جامع (سید) برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محمد جعفری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر بزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 25-09-96
مجلس شب هفتم آن مرحوم  روز   یکشنبه مورخ 96/09/26  از ساعت 14:30الی16  بعد از ظهر  در مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

سرکار خانم مهندس الهام حاجی خانی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان14-09-96
مجلس شب هفت آن مرحوم  روز پنجشنبه مورخ 96/09/16   از ساعت 2 الی 3:30  بعد از ظهر در مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس سید ناصر موسوی علوی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 13-09-96
مجلس شب هفتم آن مرحوم  روز   جمعه مورخ 96/09/17  از ساعت 10  الی 11:30  صبح  در امام زاده سیدابراهیم   برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس علی عسگری 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 08-09-96
 
مجلس چهلم آن مرحومه  روز پنجشنبه مورخ 96/09/09  از ساعت 2 الی 3:30 بعد از ظهر در مسجدبقیه الله اعظم  واقع در نیکسازان  برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس پژمان مصطفوی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 07-09-96
مجلس چهلم آن مرحوم  روز پنجشنبه مورخ 96/09/09  از ساعت 2 الی 3:30 بعد از ظهر در مسجد امام محمدباقر  واقع در اراضی پایین کوه برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس سید جواد محمدی فرد

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 02-09-96
مجلس ترحیم  آن مرحومه  روز پنجشنبه مورخ 96/09/02  از ساعت 2:30 الی 4:30 بعد از ظهر در مسجد جامع واقع در سبزه میدان برگزار خواهد شد .

ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محمدحسین مسلمیون 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر بزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 29-08-96
مجلس ترحیم آن مرحوم  روز دوشنبه مورخ 96/08/29 از ساعت 2:30 الی 4:30 در مسجد رسول ا...  واقع در چهارراه انقلاب  برگزار خواهد شد .
ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس سید داریوش اسمعیلی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 10-08-96
مجلس چهلم آن مرحوم  روز پنج شنبه مورخ 96/09/16 از ساعت 2:30 الی 4 در مسجد الهادی واقع در اعتمادیه  برگزار خواهد شد .
 

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس علی عسگری 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 01-08-96
مراسم خاکسپاری آن مرحومه  روز سه شنبه مورخ 96/08/02  راس ساعت 10 صبح از مقابل منزل ایشام واقع در نیک سازان خ کوثر 12 بطرف مزار پایین برگزار خواهد شد .
مراسم شام غریبان آن مرحومه  روز سه شنبه مورخ 96/08/02  بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد بقیه الله اعظم واقع در   نیک سازان  برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس جلال داداش امیری 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 26-07-96
مجلس شب هفت آن  مرحوم روز چهارشنبه مورخ 96/08/02  ازساعت 15 الی 16:30 در مسجد امام محمدباقر(ع)  واقع در اراضی پایین کوه روبروی استخر صدف  برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس رضا رضائی گوهری 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 24-07-96
مراسم چهلم  آن  مرحوم روز جمعه مورخ 96/07/28  ازساعت 10  الی 11:30  صبح  در مسجد امام حسین (ع) واقع در سعدی شمالی  برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محسن بهنیان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 31-05-96
مراسم چهلم  آن  مرحوم روز پنجشنبه مورخ 96/07/06  ازساعت 3 الی 4:30  بعداز ظهر در مسجد احمدیه واقع در چهارراه امیرکبیر  برگزار خواهد شد .


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس حامد وفا

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 03-07-96
مجلس ترحیم  و شب هفت  آن  مرحوم روز  سه شنبه مورخ 96/07/04   ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر  در مسجد احمدیه واقع در چهارراه امیرکبیر برگزار خواهد شد  .
 

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس حسین شهامتی نژاد

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 02-07-96
مجلس شب هفت آن  مرحوم روز  پنج شنبه مورخ 96/07/06   ساعت  14:30الی 16   در مسجد آیت اله دستغیب واقع در دروازه ارک  برگزار خواهد شد  .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محمد ایازی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 30-06-96
مجلس شب هفت آن  مرحوم روز  چهارشنبه مورخ 96/07/05   ساعت 2:30 الی 4 بعد از ظهر  در مسجد زینبیه اعظم برگزار خواهد شد  .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس تقی ایمانی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 28-06-96
مجلس شب هفت آن  مرحوم روز  پنجشنبه مورخ 96/06/30 ازساعت 2:30 الی 4:30  بعداز ظهر در مسجد امام رضا (ع) واقع  در اسلام آباد  برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس عباس شیشه چی

با نهایت تاسف و تاثر  درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 05-06-96
مجلس ترحیم  آن  مرحومه  روز یکشنبه مورخ 96/06/05  ازساعت 4 الی 6 بعداز ظهر در مسجد رسول اله واقع در چهارراه انقلاب برگزار خواهد شد .


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محسن بهنیان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 31-05-96
مجلس ترحیم و شب هفت  آن  مرحوم روز چهارشنبه مورخ 96/06/01  ازساعت 4 الی 6 بعداز ظهر در مسجد احمدیه واقع در چهارراه امیرکبیر  برگزار خواهد شد .


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس مجید سعادتی 

با نهایت تاسف و تاثر  پدر بزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 24-05-96
مجلس ترحیم مرحوم مورخ 96/05/24 از ساعت 4:30 الی 6:30  عصر در مسجد سفینۀ النجاۀ واقع در بلوار استقلال برگزار  می گردد.
 

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس ایرج سعیدی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت   پدر مقام گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 24-05-96
مجلس شب هفت مرحوم مورخ 96/05/24 از ساعت 4/5 الی 6  عصر در مسجد الهادی  واقع در اعتمادیه  برگزار  می گردد.


بازگشت همه به سوی اوست


جناب آقای مهندس مرتضی اذانی

با نهایت تاسف و تاثر  درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 24-05-96
 

ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقایان مهندس ثقفی زنجانی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت حاج نورالدین ثقفی زنجانی را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 19-05-96
مجلس شب هفتم  مرحوم مورخ 96/05/19 از ساعت 4/5 الی 6  عصر واقع در مسجد حسینیه اعظم زنجان   برگزار  می گردد.بازگشت همه به سوی اوست


با نهایت تاثر و تاسف مهندس بهمن قاضی زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان به رحمت خدا رفتند. این مصیبت بزرگ بر خانواده بزرگ صنعت برق و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان تسلیت باد و خداوند به خانواده مکرم ایشان صبر و بردباری عنایت فرماید.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 15-05-96

مجلس شب هفت مرحوم روز جمعه مورخ 96/05/20   از ساعت 10  الی 11:30 صبح در مسجد جامع زنجان (سید)  برگزار  می گردد.

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محمود پرچگانی

با نهایت تاسف و تاثر  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 11-05-96
مجلس چهلم مرحوم مورخ 96/05/12 از ساعت 4/5 الی 6  عصر واقع در مسجد علی ابن ابیطالب  واقع در گلشهر کاظمیه فاز 3 برگزار  می گردد.


ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محمدرضا فرخ پور

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 04-05-96
مجلس ترحیم مرحوم مورخ 96/05/04 از ساعت 4/5 الی 6  عصر واقع در مسجد امام جعفر صادق واقع در انصاریه  برگزار  می گردد.


ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس غلامرضا ترابی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدرمقام  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 04-05-96
مجلس ترحیم مرحوم مورخ 96/05/04 از ساعت 4/5 الی 6  عصر واقع در مسجد امام جعفر صادق واقع در انصاریه  برگزار  می گردد.


ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس صمد گوهرزاد

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان28-04-96
مراسم چهلم  مرحومه مورخ96/04/29 از ساعت 4/5 الی 6  عصر واقع در مسجد غریبیه پایین برگزار  می گردد.بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقایان مهندسین  جعفر  و صادق قره باغی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدرگرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان18-04-96

مراسم شب هفت  مرحوم مورخ96/04/23 از ساعت10  الی 11:30 صبح در مسجد النبی  واقع در خیابان فاتح  برگزار  می گردد.


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس صمد گوهرزاد

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان27-03-96
مراسمشام غریبان مرحومه مورخ96/03/27 از ساعت10  الی 11:30  عصر واقع در مسجداحمدیه برگزار  می گردد.

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس فریبرز براتی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر برزگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان26-03-96
مراسم مجلس ترحیم مرحومه مورخ96/03/27 از ساعت4:30  الی 6:30  عصر واقع در مسجدرسول اله برگزار  می گردد.


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس فریبرز معجزاتی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان25-03-96

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس غلامرضا نظریان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادرمقام گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان28-02-96بازگشت همه به سوی اوست

سرکار خانم مهندس ربابه مهانفر

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همسر گرامیتان (حاج منصور ارغوانی فرد)را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 09-02-96

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس بهروز ضرغام

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادرگرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 29-01-96
 

بازگشت همه به سوی اوست

سرکار خانم مهندس لاچین آقاجانیان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدرگرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 20-01-96
 

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقایان مهندسین  سهند و سینا آقاجانیان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدرگرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 20-01-96
 


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس علیرضا رضائیان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 15-01-96

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس داود معصومی
رئیس محترم گروه تخصصی برق

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 07-01-96

 

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس کلیم اله وثوقی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر مقام گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 22-12-95


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس امیر مسعود رحیمی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 23-12-95


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس مجتبی نعمتی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 09-12-95


  • 10 مهر 1392
  • مدير سايت
  • 34489
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021