مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس حسن احمدی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 14-11-96
مجلس ترحیم  آن مرحوم  روز   شنبه مورخ 96/11/14  از ساعت 2 الی4 بعد از ظهر  در مسجد امام جعفر صادق واقع در انصاریه  برگزار خواهد شد .
ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس سعید نجفی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  دایی گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 12-11-96
مجلس ترحیم  آن مرحوم روز پنج شنبه 96/11/12  از ساعت  2:30 الی 4:30  بعد از ظهر در مسجد چهل ستون  واقع در بازار بالا  برگزار خواهد شد .

ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محمدرضا خطیبی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  عموی گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 11-11-96
مجلس شب هفت آن مرحوم روز  دوشنبه 96/11/16  از ساعت  2:30 الی 4  بعد از ظهر در مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس سید ناصر موسوی علوی 

با نهایت تاسف و تاثر سالگرد درگذشت  مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 05-11-96
مجلس شب هفت آن مرحومه  روز   جمعه مورخ 96/11/13  از ساعت 10 الی  11:30  صبح  در مسجد حضرت امیرالمومنین (خیابان فرودگاه)   برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس کامبیز حدیدیان مقدم 

با نهایت تاسف و تاثر سالگرد درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 03-11-96
مجلس سالگرد آن مرحوم  روز   جمعه مورخ 96/11/06  از ساعت 10:30  الی 12  صبح در مسجد الهادی  واقع در اعتمادیه برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس رضا یوسفی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 28-10-96
مجلس ترحیم  آن مرحوم روز پنج شنبه  96/10/28  از ساعت 2 الی 4 بعد از ظهر در مسجد خاتم الانبیا واقع درشهرستان ابهر برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس مجید طالبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 27-10-96
مجلس شب هفت آن مرحوم  روز   پنجشنبه مورخ 96/10/28  از ساعت 2 الی4 بعد از ظهر  در مسجد امام جعفر صادق واقع در انصاریه  برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محمدحسن همایونی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 24-10-96
مجلس ترحیم  آن مرحوم روز سه شنبه 96/10/26  از ساعت 2:30 الی 4:30 بعد از ظهر در مسجد جامع (سید) واقع در سبزه میدان برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس سید ناصر موسوی علوی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 18-10-96
مجلس چهلم آن مرحوم  روز   چهارشنبه مورخ 96/10/20  از ساعت 2 الی4 بعد از ظهر  در امام زاده سیدابراهیم   برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس عباس رضائی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 11-10-96
مجلس ترحیم آن مرحوم  روز   دوشنبه مورخ 96/10/11  از ساعت 2:30 الی 16  بعدازظهر در مسجد امام محمد باقر  واقع در  اراضی پایین کوه  برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس علی غضنفریان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  عموی گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 26-09-96
مجلس ترحیم آن مرحوم  روز دوشنبه مورخ 96/09/27  ازساعت 2:30 الی 4:30  بعد از ظهر در مسجد جامع (سید) برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محمد جعفری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر بزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 25-09-96
مجلس شب هفتم آن مرحوم  روز   یکشنبه مورخ 96/09/26  از ساعت 14:30الی16  بعد از ظهر  در مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

سرکار خانم مهندس الهام حاجی خانی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان14-09-96
مجلس شب هفت آن مرحوم  روز پنجشنبه مورخ 96/09/16   از ساعت 2 الی 3:30  بعد از ظهر در مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس سید ناصر موسوی علوی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 13-09-96
مجلس شب هفتم آن مرحوم  روز   جمعه مورخ 96/09/17  از ساعت 10  الی 11:30  صبح  در امام زاده سیدابراهیم   برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس علی عسگری 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 08-09-96
 
مجلس چهلم آن مرحومه  روز پنجشنبه مورخ 96/09/09  از ساعت 2 الی 3:30 بعد از ظهر در مسجدبقیه الله اعظم  واقع در نیکسازان  برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس پژمان مصطفوی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 07-09-96
مجلس چهلم آن مرحوم  روز پنجشنبه مورخ 96/09/09  از ساعت 2 الی 3:30 بعد از ظهر در مسجد امام محمدباقر  واقع در اراضی پایین کوه برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس سید جواد محمدی فرد

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 02-09-96
مجلس ترحیم  آن مرحومه  روز پنجشنبه مورخ 96/09/02  از ساعت 2:30 الی 4:30 بعد از ظهر در مسجد جامع واقع در سبزه میدان برگزار خواهد شد .

ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محمدحسین مسلمیون 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر بزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 29-08-96
مجلس ترحیم آن مرحوم  روز دوشنبه مورخ 96/08/29 از ساعت 2:30 الی 4:30 در مسجد رسول ا...  واقع در چهارراه انقلاب  برگزار خواهد شد .
ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس سید داریوش اسمعیلی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 10-08-96
مجلس چهلم آن مرحوم  روز پنج شنبه مورخ 96/09/16 از ساعت 2:30 الی 4 در مسجد الهادی واقع در اعتمادیه  برگزار خواهد شد .
 

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس علی عسگری 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 01-08-96
مراسم خاکسپاری آن مرحومه  روز سه شنبه مورخ 96/08/02  راس ساعت 10 صبح از مقابل منزل ایشام واقع در نیک سازان خ کوثر 12 بطرف مزار پایین برگزار خواهد شد .
مراسم شام غریبان آن مرحومه  روز سه شنبه مورخ 96/08/02  بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد بقیه الله اعظم واقع در   نیک سازان  برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس جلال داداش امیری 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 26-07-96
مجلس شب هفت آن  مرحوم روز چهارشنبه مورخ 96/08/02  ازساعت 15 الی 16:30 در مسجد امام محمدباقر(ع)  واقع در اراضی پایین کوه روبروی استخر صدف  برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس رضا رضائی گوهری 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 24-07-96
مراسم چهلم  آن  مرحوم روز جمعه مورخ 96/07/28  ازساعت 10  الی 11:30  صبح  در مسجد امام حسین (ع) واقع در سعدی شمالی  برگزار خواهد شد .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محسن بهنیان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 31-05-96
مراسم چهلم  آن  مرحوم روز پنجشنبه مورخ 96/07/06  ازساعت 3 الی 4:30  بعداز ظهر در مسجد احمدیه واقع در چهارراه امیرکبیر  برگزار خواهد شد .


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس حامد وفا

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 03-07-96
مجلس ترحیم  و شب هفت  آن  مرحوم روز  سه شنبه مورخ 96/07/04   ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر  در مسجد احمدیه واقع در چهارراه امیرکبیر برگزار خواهد شد  .
 

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس حسین شهامتی نژاد

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 02-07-96
مجلس شب هفت آن  مرحوم روز  پنج شنبه مورخ 96/07/06   ساعت  14:30الی 16   در مسجد آیت اله دستغیب واقع در دروازه ارک  برگزار خواهد شد  .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محمد ایازی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 30-06-96
مجلس شب هفت آن  مرحوم روز  چهارشنبه مورخ 96/07/05   ساعت 2:30 الی 4 بعد از ظهر  در مسجد زینبیه اعظم برگزار خواهد شد  .

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس تقی ایمانی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 28-06-96
مجلس شب هفت آن  مرحوم روز  پنجشنبه مورخ 96/06/30 ازساعت 2:30 الی 4:30  بعداز ظهر در مسجد امام رضا (ع) واقع  در اسلام آباد  برگزار خواهد شد .
بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس عباس شیشه چی

با نهایت تاسف و تاثر  درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 05-06-96
مجلس ترحیم  آن  مرحومه  روز یکشنبه مورخ 96/06/05  ازساعت 4 الی 6 بعداز ظهر در مسجد رسول اله واقع در چهارراه انقلاب برگزار خواهد شد .


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محسن بهنیان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 31-05-96
مجلس ترحیم و شب هفت  آن  مرحوم روز چهارشنبه مورخ 96/06/01  ازساعت 4 الی 6 بعداز ظهر در مسجد احمدیه واقع در چهارراه امیرکبیر  برگزار خواهد شد .


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس مجید سعادتی 

با نهایت تاسف و تاثر  پدر بزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 24-05-96
مجلس ترحیم مرحوم مورخ 96/05/24 از ساعت 4:30 الی 6:30  عصر در مسجد سفینۀ النجاۀ واقع در بلوار استقلال برگزار  می گردد.
 

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس ایرج سعیدی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت   پدر مقام گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 24-05-96
مجلس شب هفت مرحوم مورخ 96/05/24 از ساعت 4/5 الی 6  عصر در مسجد الهادی  واقع در اعتمادیه  برگزار  می گردد.


بازگشت همه به سوی اوست


جناب آقای مهندس مرتضی اذانی

با نهایت تاسف و تاثر  درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 24-05-96
 

ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقایان مهندس ثقفی زنجانی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت حاج نورالدین ثقفی زنجانی را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 19-05-96
مجلس شب هفتم  مرحوم مورخ 96/05/19 از ساعت 4/5 الی 6  عصر واقع در مسجد حسینیه اعظم زنجان   برگزار  می گردد.بازگشت همه به سوی اوست


با نهایت تاثر و تاسف مهندس بهمن قاضی زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان به رحمت خدا رفتند. این مصیبت بزرگ بر خانواده بزرگ صنعت برق و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان تسلیت باد و خداوند به خانواده مکرم ایشان صبر و بردباری عنایت فرماید.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 15-05-96

مجلس شب هفت مرحوم روز جمعه مورخ 96/05/20   از ساعت 10  الی 11:30 صبح در مسجد جامع زنجان (سید)  برگزار  می گردد.

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محمود پرچگانی

با نهایت تاسف و تاثر  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 11-05-96
مجلس چهلم مرحوم مورخ 96/05/12 از ساعت 4/5 الی 6  عصر واقع در مسجد علی ابن ابیطالب  واقع در گلشهر کاظمیه فاز 3 برگزار  می گردد.


ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محمدرضا فرخ پور

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 04-05-96
مجلس ترحیم مرحوم مورخ 96/05/04 از ساعت 4/5 الی 6  عصر واقع در مسجد امام جعفر صادق واقع در انصاریه  برگزار  می گردد.


ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس غلامرضا ترابی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدرمقام  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 04-05-96
مجلس ترحیم مرحوم مورخ 96/05/04 از ساعت 4/5 الی 6  عصر واقع در مسجد امام جعفر صادق واقع در انصاریه  برگزار  می گردد.


ازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس صمد گوهرزاد

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان28-04-96
مراسم چهلم  مرحومه مورخ96/04/29 از ساعت 4/5 الی 6  عصر واقع در مسجد غریبیه پایین برگزار  می گردد.بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقایان مهندسین  جعفر  و صادق قره باغی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدرگرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان18-04-96

مراسم شب هفت  مرحوم مورخ96/04/23 از ساعت10  الی 11:30 صبح در مسجد النبی  واقع در خیابان فاتح  برگزار  می گردد.


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس صمد گوهرزاد

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان27-03-96
مراسمشام غریبان مرحومه مورخ96/03/27 از ساعت10  الی 11:30  عصر واقع در مسجداحمدیه برگزار  می گردد.

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس فریبرز براتی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر برزگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان26-03-96
مراسم مجلس ترحیم مرحومه مورخ96/03/27 از ساعت4:30  الی 6:30  عصر واقع در مسجدرسول اله برگزار  می گردد.


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس فریبرز معجزاتی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان25-03-96

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس غلامرضا نظریان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادرمقام گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان28-02-96بازگشت همه به سوی اوست

سرکار خانم مهندس ربابه مهانفر

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همسر گرامیتان (حاج منصور ارغوانی فرد)را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 09-02-96

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس بهروز ضرغام

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادرگرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 29-01-96
 

بازگشت همه به سوی اوست

سرکار خانم مهندس لاچین آقاجانیان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدرگرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 20-01-96
 

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقایان مهندسین  سهند و سینا آقاجانیان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدرگرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 20-01-96
 


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس علیرضا رضائیان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 15-01-96

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس داود معصومی
رئیس محترم گروه تخصصی برق

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 07-01-96

 

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس کلیم اله وثوقی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر مقام گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 22-12-95


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس امیر مسعود رحیمی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 23-12-95


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس مجتبی نعمتی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 09-12-95


10 مهر 1392 مدير سايت 16654
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019