تسهیلات

لیست تسهیلات قابل ارائه و بانک های طرف قرارداد سازمان
 
 
ردیف
نام بانک عامل
مبلغ تسهیلات (ریال) زمان بازپرداخت
 
کارمزد مبلغ مسدودی  معرفی نامه های صادره در هر ماه  مدارک مورد نیاز
1 ملت
(شعبه سعدی شمالی)
2/000/000/000
(مسئولین دفاتر)
36 الی 60 ماهه
 
18% 6%  الی %13 نامحدود کلیک کنید
2 ملت
(شعبه سعدی شمالی)
500/000/000
(اعضای پروانه دار)
36ماهه
 
18% 6% 15نفر کلیک کنید
3 ملت
(شعبه سعدی شمالی)
400/000/000
(اعضای فاقد پروانه)
36ماهه 18% 6% 15نفر کلیک کنید
4 رفاه
(شعبه خرمشهر)
300/000/000
(کلیه اعضا)
36ماهه
 
18% صفر 15نفر کلیک کنید
5 توسعه تعاون
(شعبه زینبیه شرقی)
100/000/000
(کلیه اعضا)
18ماهه
 
4% صفر 10 نفر کلیک کنید


لطفاجهت درخواست دریافت تسهیلات، فرم ذیل را  تکمیل نموده و پس از ثبت در دبیرخانه سازمان،اصل فرم درخواست را تحویل واحد روابط عمومی نمایید
(جهت دریافت فرم درخواست تسهیلات کلیک کنید)

توضیح اینکه جهت دریافت تسهیلات پرداخت حق عضویت سالانه الزامی می باشد
 
  • 02 شهریور 1400
  • مدير سايت
  • 1137
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023