دوره ها، سمینارها و وبینارها (خارج از شیوه نامه)⚜قابل توجه مهندسان محترم سازمان
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:


☀️وبینار "برآورد تقاضای حمل و نقل شهری"

مدرس: آقای دکتر امیرمسعود رحیمی
(دکترای عمران _ مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل)


🔆زمان برگزاری :روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ از ساعت ۱۵ الی ۱۹
🔸ثبت نام از طریق کارتابل شخصی – بخش آموزش-منوی ثبت نام

⚡لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login​


⚜قابل توجه مهندسان محترم تاسیسات برقی
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:


☀️وبینار "طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان با نرم افزار Pcschematic"

مدرس: آقای مهندس مجید پاکدل
(دانشجوی دکترای برق)


🔆زمان برگزاری :روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ از ساعت ۱۷ الی ۲۰
🔸ثبت نام از طریق کارتابل شخصی – بخش آموزش-منوی ثبت نام

⚡لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login​


⚜قابل توجه اعضای محترم سازمان
واحد آموزش سازمان به مناسبت بزرگداشت هفته سلامت برگزار میکند:


☀️وبینار " مدیریت استرس "

مدرس: خانم امام وردی
(کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی)


🔆زمان برگزاری : دوشنبه ۲۶ مهر سال ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
🔸ثبت نام از طریق کارتابل شخصی – بخش آموزش-منوی ثبت نام

⚡لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login​


⚜قابل توجه اعضای محترم سازمان
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:


☀️وبینار " آشنایی با پارک علم و فناوری استان زنجان و خدمات قابل ارائه آن به مهندسین سازمان نظام مهندسی "

مدرس: آقای دکتر داود مرادخانی
(رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان)


🔆زمان برگزاری : ۳۰ شهریور سال ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱
🔸ثبت نام از طریق کارتابل شخصی – بخش آموزش-منوی ثبت نام

⚡لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login​


⚜قابل توجه مهندسان محترم معماری
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:

☀️وبینار " مبحث  سوم مقررات ملی ساختمان - ایمنی معماری ساختمان در برابر آتش "

مدرس: آقای دکتر وحید بهرامی
(دکترای معماری)


🔆زمان برگزاری :۱۷ و ۱۸ شهریور سال ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ الی ۲۰
🔸ثبت نام از طریق کارتابل شخصی – بخش آموزش-منوی ثبت نام

⚡لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login​​


⚜قابل توجه مهندسان محترم ناظر
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:

☀️وبینار " الزامات عمومی گزارش نویسی ویژه مهندسین ناظر"

مدرس: آقای دکتر امیر آزاد نیک کار


🔆زمان برگزاری :روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ و روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ از ساعت ۱۶ الی ۲۰

🔸ثبت نام از طریق کارتابل شخصی – بخش آموزش-منوی ثبت نام

⚡لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login​


⚜قابل توجه مهندسان محترم عمران
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:

☀️وبینار " انواع برنامه ریزی حمل و نقل شهری"

مدرس: آقای دکتر امیرمسعود رحیمی
(دکترای عمران _ مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل)


🔆زمان برگزاری :روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ از ساعت ۱۶ الی ۲۰

🔸ثبت نام از طریق کارتابل شخصی – بخش آموزش-منوی ثبت نام

⚡لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login​


⚜قابل توجه مهندسان محترم برق
واحد آموزش سازمان با همکاری شرکت گلنور برگزار میکند:


☀️وبینار " توسعه و کاربرد مهندسی روشنایی در بخش ساختمان"
آشنایی با الزامات، استانداردها و کاربردهای منابع نوری در روشنایی فضاهای داخلی و بیرونی


مدرس: آقای مهندس فرزان کوبن و آقای مهندس منوچهر فاتحی


🔆زمان برگزاری :روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ از ساعت ۱۷:۳۰

🔸ثبت نام از طریق کارتابل شخصی – بخش آموزش-منوی ثبت نام

⚡لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login​

⚡لینک ثبت نام (شرکت گلنور):
www.golnoor.com/fa/webinar


⚜قابل توجه مهندسان محترم عمران
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:


☀️وبینار " مبانی بهسازی خاک"
مدرس: آقای دکتر حمید علی الهی

🔆زمان برگزاری :روز جمعه مورخ 1400/05/24 از ساعت 16 الی20

🔸️ثبت نام از طریق کارتابل شخصی – بخش آموزش-منوی ثبت نام

⚡لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login​


⚜قابل توجه مهندسان محترم عمران و معماری
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:


☀️وبینار " طراحی و اجرای سازه ها به روش بالا به پایین (top-down)"
مدرس: آقای دکتر حمید علی الهی

🔆زمان برگزاری :روز جمعه مورخ 1400/04/20 از ساعت 16 الی 20
🔸️ثبت نام از طریق کارتابل شخصی –بخش آموزش-منوی ثبت نام

⚡لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login


⚜قابل توجه اعضای محترم سازمان

واحد آموزش سازمان برگزار میکند:


☀️وبینار " تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی سال ۱۳۹۹"
ویژه اعضایی که سال ۱۳۹۹ پروانه اخذ نموده اند

🔅مدرس: آقای محسن میرطاهری


🔆زمان برگزاری :روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ از ساعت ۱۱


🔸️ثبت نام از طریق کارتابل شخصی –بخش آموزش-منوی ثبت نام

⚡لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login


⚜قابل توجه اعضای محترم سازمان
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:


☀️وبینار " تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی سال ۱۳۹۹"
🔅مدرس: آقای محسن میرطاهری

🔆زمان برگزاری :روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ از ساعت ۱۱

🔸️ثبت نام از طریق کارتابل شخصی –بخش آموزش-منوی ثبت نام

⚡لینک ورود به کارتابل: 

http://37.152.163.191:3000/#/login


⚜قابل توجه مهندسان محترم عمران
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:


☀️وبینار " مبانی بهسازی خاک"
مدرس: آقای دکتر حمید علی الهی

🔆زمان برگزاری :روز جمعه مورخ 1399/12/22 از ساعت 8:30 الی 12:30 و 14:00 الی 18

🔸️ثبت نام از طریق کارتابل شخصی –بخش آموزش-منوی ثبت نام

⚡لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login​


⚜قابل توجه مهندسان محترم عمران
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:


☀️وبینار " آشنائی با انواع سیستمهای سازه ای ساختمانهای بلند "
مدرس: آقای دکتر پیام اشتری

🔆زمان برگزاری :روز پنجشنبه مورخ 1399/12/14 از ساعت 16 الی 20

🔸️ثبت نام از طریق کارتابل شخصی –بخش آموزش-منوی ثبت نام

⚡لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login


⚜قابل توجه مهندسان محترم عمران
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:


☀️وبینار " نکات اساسی در کنترل و طراحی و سازه ها (با تاکید بر نرم افزارهای تخصصی)"
مدرس: آقای مهندس سید مهدی هاشمی

🔆زمان برگزاری :روز سه شنبه مورخ 1399/12/12 از ساعت 15 الی 19

🔸️ثبت نام از طریق کارتابل شخصی –بخش آموزش-منوی ثبت نام

⚡لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login


 

⚜قابل توجه مهندسان محترم عمران و معماری
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:


☀️وبینار " مروری بر ضوابط حقوقی گودبرداری و سازه های نگهبان"
مدرس: آقای دکتر حمید علی الهی

🔆زمان برگزاری :روز جمعه مورخ 1399/12/08 از ساعت 8:30 الی 12:30 و 14:00 الی 18

🔸️ثبت نام از طریق کارتابل شخصی –بخش آموزش-منوی ثبت نام

⚡لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login


⚜قابل توجه مهندسان محترم برق
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:


☀️وبینار" بازرسی ، تست و تحویل تاسیسات برقی ساختمان طبق استاندارد BS7671 و IEC60364-6"
مدرس آقای مهندس مرتضی رضائی

🔆زمان برگزاری :روزهای  یکشنبه و دوشنبه مورخ  1399/12/03 و 1399/12/04 از ساعت 18الی 20

🔸️ثبت نام از طریق کارتابل شخصی –بخش آموزش-منوی ثبت نام

⚡لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login​


⚜قابل توجه اعضاي محترم سازمان
واحد آموزش سازمان برگزار ميکند:


☀️وبينار" تراکنش بانکي مربوط به اظهارنامه هاي مالياتي"

🔆زمان برگزاري :روز چهارشنبه مورخ 99/11/29 از ساعت 11


🔸️ثبت نام از طريق کارتابل شخصي –بخش آموزش-منوي ثبت نام

⚡ لينک ورود به کارتابل:
 http://37.152.163.191:3000/#/login⚜قابل توجه مهندسان محترم عمران و معماری
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:


☀️وبینار " طراحی و اجرای سازه ها به روش بالا به پایین (top-down)"
مدرس: آقای دکتر حمید علی الهی

🔆زمان برگزاری :روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۴ الی ۱۸

🔸️ثبت نام از طریق کارتابل شخصی –بخش آموزش-منوی ثبت نام

⚡لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login


قابل توجه مهندسان محترم عمران
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:


وبینار" تغییرات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش جدید-5)- قابهای ویژه خمشی"
زمان برگزاری :روزدوشنبه مورخ 29/10/1399از ساعت 16 الی 18


ثبت نام از طریق کارتابل شخصی بخش آموزش-منوی ثبت نام

لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login


 

قابل توجه مهندسان محترم برق
واحد آموزش سازمان برگزار ميکند:


وبينار"اعلام حريق متعارف و آدرس پذير"
زمان برگزاري :روزهاي شنبه و يکشنبه مورخ  27 و 28 دي ماه 99 از ساعت 18الي 22


ثبت نام از طريق کارتابل شخصي –بخش آموزش-منوي ثبت نام

لينک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login


قابل توجه اعضای محترم سازمان
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:


وبینار"مسئولیت و حقوق مرتبط با آن در ساخت و سازهای نظام مهندسی ساختمان"
زمان برگزاری :روز جمعه مورخ 26/10/1399از ساعت 16 الی 20


ثبت نام از طریق کارتابل شخصی بخش آموزش-منوی ثبت نام

لینک ورود به کارتابل:
http://37.152.163.191:3000/#/login


قابل توجه مهندسان محترم عمران
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:


وبینار"تغییرا ت مبحث نهم مقررات ملی ساختمان(ویرایش جدید-5)- دیوار برشی"
زمان برگزاری :روز دوشنبه مورخ 22/10/1399از ساعت 16 الی 19


ثبت نام از طریق کارتابل شخصی بخش آموزش-منوی ثبت نام

لینک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login


قابل توجه مهندسان محترم برق
واحد آموزش سازمان برگزار ميکند:


وبينار"ارت و هم بندي"
زمان برگزاري :روزهاي شنبه و يکشنبه مورخ 20 و 21 دي ماه 99 از ساعت 18الي 22


ثبت نام از طريق کارتابل شخصي –بخش آموزش-منوي ثبت نام

لينک ورود به کارتابل: 
http://37.152.163.191:3000/#/login


قابل توجه اعضای محترم سازمان

واحد آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در نظر دارد وبینار آموزشی :


" ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت-ویرایش جدید "

را در روزهای چهارشنبه مورخ 17/10/1399 و پنجشنبه مورخ 18/10/1399 از ساعت 9 الی 13 با تدریس استاد محترم جناب آقای  مهندس عبدالحسین نوری ، برگزار نماید.

علاقه مندان میتوانند برای ثبت نام از طریق کارتابل شخصی بخش آموزش ،ثبت نام اقدام نمایند

واحد آموزش، پژوهش و ترویج مقررات ملی ساختمان


 

قابل توجه اعضای محترم رشته برق

واحد آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در نظر دارد وبینار آموزشی :

" آشنائی با الزامات و دستورالعملهای طراحی و ساخت تابلوی برق مجتمع ساختمانهای مسکونی-تجاری "

را در  روزهای شنبه مورخ 13/10/1399 و یکشنبه مورخ 14/10/1399 از ساعت 16 الی 20 با تدریس استاد محترم جناب آقای  مهندس یزدانشناس، برگزار نماید.
علاقه مندان میتوانند برای ثبت نام از طریق کارتابل شخصی بخش آموزش ،ثبت نام اقدام نمایند

 واحد آموزش، پژوهش و ترویج مقررات ملی ساختمان

 


قابل توجه اعضای محترم رشته عمران به ویژه مهندسان محاسب

واحد آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در نظر دارد وبینار آموزشی :

" تغییرات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان(ویرایش پنجم -جدید) "
را در روز شنبه مورخ 06/10/1399 از ساعت 16 الی 20 با تدریس استاد محترم جناب آقای دکتر مسعود حسین زاده اصل ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز ، برگزار نماید.

علاقه مندان میتوانند برای ثبت نام از طریق کارتابل شخصی بخش آموزش، بخش ثبت نام اقدام نمایند

  واحد آموزش، پژوهش و ترویج مقررات ملی ساختمان

 
  • 15 دی 1399
  • مدير سايت
  • 2259
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022