مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
این واحد وظیفۀ تنسیق امور مختلف مرتبط با بخشهای اداری مالی، آموزش و صدور پروانه اشتغال بکار مهندسین را بر عهده دارد. امور اداری سازمان مشتمل بر دو بخش اساسی اداری و صدور پروانه و آموزش میباشد.
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس
1 خانم  مهرانفر رئیس  امور اداری و پروانه اشتغال 200داخلی-33772210
23 تیر 1395 5481
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020