مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
درسال 1368توسط تعدادی ازمهندسین علاقه مند به کار جمعی تشکلی بنام کانون مهندسین زنجان بوجود آمد و با هدف ساماندهی و انسجام بخشی به مجموعه مهندسان فعال دربخش ساختمان وپیگیری امور حرفه ای وصنفی با حدود 35 نفر عضو فعالیت خود را آغار نمود و با همت وتلاش تعدادی پیشکسوتان علی الرغم مقاومت هایی که درمقابل آن انجام میگرفت با طی فراز ونشیب فراوان تثبیت شد و همکاری خود را با شهرداری درزمینه کنترل نقشه و ارجاع کار طراحی و نظارت شروع کرد. درسال 1374 قانون نظام مهندسی ساختمان و درسال 1375 آئین نامه اجرایی آن به تصویب رسید. بعد از ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان انتخابات سراسری اولین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی درتاریخ 21/4/78برگزار گردید. دوره هیئت مدیره سه سال است که درحال حاضر هیئت مدیره هفتم مشغول انجام وظیفه میباشد. اکنون این سازمان با 5358 نفر عضو در 6 رشته اصلی : معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی ونقشه برداری فعالیت مینماید.
06 مرداد 1393 18329
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020