مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
این واحد وظیفۀ تنسیق امور مختلف مرتبط با بخشهای آموزش و انفورماتیک سازمان را بر عهده دارد.واحد آموزش و انفورماتیک سازمان مشتمل بر دو بخش اساسی آموزش و انفورماتیک میباشد.
11 دی 1392 12390
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020