معرفی واحد آموزش و انفورماتیک

این واحد وظیفۀ تنسیق امور مختلف مرتبط با بخشهای آموزش و انفورماتیک سازمان را بر عهده دارد.واحد آموزش و انفورماتیک سازمان مشتمل بر دو بخش اساسی آموزش و انفورماتیک میباشد.
  • 11 دی 1392
  • مدير سايت
  • 14016
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020