مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
واحد مدیریت تأسیسات

این واحد وظیفۀ تنسیق امور مختلف مرتبط با بخشهای تأسیسات ساختمان را بر عهده دارد. واحد مدیریت تأسیسات مشتمل بر چهار بخش اساسی گاز، آبفا، برق و آسانسور میباشد.
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس

1
مجید اسماعیلی مدیریت تأسیسات 110 داخلی- 33772210

08 دی 1392 14062
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020