بخش برق

پرسنل بخش برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
1 کریم میرزاپور کارشناس برق و آسانسور 115داخلی-33772210

فرم های بازرسی انشعاب برق:
1. چک لیست
2. فرم درخواست برق موقت
3. فرم شماره 1
4. فرم شماره 2
5. فرم انشعاب برق


دستورالعمل طرح و اجرای همبندی در ساختمانها -گروه تخصصی برق شورای مرکزی
حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق
اعلام الزام قانونی استعلام کتبی حرایم خطوط فوق توزیع و انتقال از شرکت برق منطقه ای زنجان به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان​
  • 28 مرداد 1393
  • مدير سايت
  • 27234
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020