ابلاغیه ها، بخشنامه ها، شیوه نامه ها

واحد صدور پروانه
ابهامات دستورالعمل کمیسیون هم ارزی در خصوص رشته مکانیک
شیوه نامۀ اجرائی نحوه تمدید و ارتقاء
بررسی و تعیین وضعیت مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاههای جامع علمی کاربردی
اصلاحیه دستورالعمل تعیین صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های فنی آزمایشگاهی
دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان
دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان(پیمان مدیریت)
شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (موضوع مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی  وکنترل ساختمان)
اصلاحیه شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (موضوع مواد 14و15 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی  وکنترل ساختمان)
شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بوجه کشور
الحاقیه شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بوجه کشور
واحد آب و فاضلاب
لیست لوازم مورد تایید مورد استفاده در انشعابات آب و فاضلاب
قابل توجه مهندسین مکانیک درخصوص لزوم نصب مخزن ذخیره و بوستر پمپ داخلی
سایر
قوانین،آیین‌نامه‌ها،دستورالعمل‌هاو بخشنامه‌ها
دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی

 
  • 21 دی 1390
  • مدير سايت
  • 46609
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022