شورای انتظامی

اعضا شورای انتظامی دوره هفتم
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت       تماس عکس
1 سید امیرحسین بهشتی عمران دکترا رئیس شورا
2 مصطفی حبیبی عمران کارشناسی  ارشد نایب رئیس
3 فردین رومی عمران کارشناسی  عضو اصلی
4 مشهود خداوردی عمران کارشناسی ارشد عضو اصلی
5 عطاءاله محبوبی حقوق  کارشناسی ارشد نماینده دادگستری و عضو اصلی
  • 29 آذر 1395
  • مدير سايت
  • 43923
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023