هیأت رئیسه دوره هفتم سال سوم

نام و نام خانوادگی رشته سمت
مهندس حسن مجتبی زاده عمران رئیس سازمان و
رئیس هیأت مدیره
مهندس علی غضنفریان مکانیک نایب رئیس اول
دکتر قادر باقری عمران نایب رئیس دوم
مهندس حمزه علی احمدی نقشه برداری دبیر هیأت مدیره
مهندس مصطفی تیموری برق خزانه دار
29 آبان 1392 14283
  • 26 دی 1396
  • مدير سايت
  • 14341
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020