هیأت رئیسه دوره هشتم سال اول

نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس
یحیی نصیرا عمران دکترا
رئیس سازمان
و رئیس هیأت مدیره
Yahya.nassira@yahoo.com
اصغر رسولی عمران دکترا نایب رئیس اول asrasouli@yahoo.com
زهره ترابی معماری دکترا نایب رئیس دوم zohrehtoraby@yahoo.com
فریبرز براتی مکانیک کارشناسی ارشد دبیر Fariborzbarati@yahoo.com
 
سعید عباسی عمران دکترا خزانه دار
abbasi.saeed@znu.ac.ir
  • 26 اسفند 1397
  • مدير سايت
  • 3612
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020