هیأت رئیسه دوره هشتم سال سوم

نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس
حسن مجتبی زاده عمران کارشناسی ارشد
رئیس سازمان
و رئیس هیأت مدیره
H_mojtabazadeh@yahoo.com
زهره ترابی معماری دکترا نایب رئیس اول zohrehtoraby@yahoo.com
رامین کیامهر نقشه برداری دکترا نایب رئیس دوم kiamehr@kth.se
ابراهیم زات توت آغاج شهرسازی کارشناسی ارشد دبیر  eb_toot@yahoo.com
یداله علی آبادی برق کارشناسی خزانه دار ya.aliabadi@gmail.com
  • 13 آبان 1398
  • مدير سايت
  • 23506
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022