کمیسیون تخصصی مکانیک-دوره هشتم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 اصغر محمدی رئیس
2 علی غضنفریان نائب رئیس
3 سعید نظری دبیر
4 سید زهیر ترابی عضو اصلی
5 فرهنگ عباسی عضو اصلی
  • 13 بهمن 1398
  • مدير سايت
  • 10345
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022