کمیسیون تخصصی مکانیک دوره نهم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 اصغر محمدی رئیس
کریم هوشمندان مقرم فرد نائب رئیس
3 علی غضنفریان دبیر
4 سید زهیر ترابی عضو اصلی
5 امیرحسین حریری عضو اصلی

«صورتجلسات کمیسیون تخصصی مکانیک -دوره نهم»
دریافت فایل مصوبات-شماره01
دریافت فایل مصوبات-شماره02
دریافت فایل مصوبات-شماره03
دریافت فایل مصوبات-شماره04
دریافت فایل مصوبات-شماره05
دریافت فایل مصوبات-شماره06
دریافت فایل مصوبات-شماره07
  • 22 اسفند 1400
  • مدير سايت
  • 1005
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023