کمیسیون تخصصی برق دوره نهم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 داود معصومی رئیس
محمدامین اصغری نائب رئیس
3 جمال رسولی دبیر
4 حمیدرضا رادمند عضو اصلی
5 داود عزیزیان عضو اصلی

«صورتجلسات کمیسیون تخصصی برق -دوره نهم»
دریافت فایل مصوبات-شماره01
دریافت فایل مصوبات-شماره02
دریافت فایل مصوبات-شماره03
دریافت فایل مصوبات-شماره04
دریافت فایل مصوبات-شماره05
دریافت فایل مصوبات-شماره06
دریافت فایل مصوبات-شماره07
دریافت فایل مصوبات-شماره08
دریافت فایل مصوبات-شماره09
  • 22 اسفند 1400
  • مدير سايت
  • 1685
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023