بازدید آموزشی از کارخانه سیمان زنجان

28 شهریور 1402

⚜️قابل توجه اعضای محترم
واحد آموزش سازمان برگزار میکند:

☀️بازدید آموزشي از "کارخانه سیمان زنجان"

🔆زمان برگزاری: روز دوشنبه مورخ  1402/07/03 از ساعت 9:00 الي 11:00 

🔸ثبت نام از طریق کارتابل شخصی –بخش آموزش-منوی ثبت نام
⚡️لینک ورود به کارتابل:
http://37.152.163.191:3000/#/login