اعطای کمک هزینه رفاهی سازمان به اعضا مطابق مصوبه مجمع عمومی در قالب سهام

26 شهریور 1402


⚜️اعطای کمک هزینه رفاهی سازمان به اعضا مطابق مصوبه مجمع عمومی در قالب سهام

✴️ آخرین مهلت اعطای هدیه هشت میلیون ریالی در قالب سهام شرکت تعاونی مصرف در شرف تاسیس مهندسان ساختمان استان زنجان، به اعضا و ثبت نام کنندگان شرکت تعاونی مصرف پایان شهریور ماه سال جاری می‌باشد


🔶🔸اعطای سهام هدیه به ارزش  ۸ میلیون ریالی از محل بودجه رفاهی سازمان به کلیه اعضای پروانه دار و ثبت نام کنندگان شرکت تعاونی تا پایان شهریور ماه ادامه دارد (غیر قابل تمدید)

✴️ثبت نام کنندگان در شرکت تعاونی در شرف تاسیس مهندسان ساختمان استان زنجان می توانند با مراجعه به محل ثبت نام، با همراه داشتن برگه سهام قبلی، مراحل کارسازی سهام هدیه خود به ارزش ۸ میلیون ریال را به انجام رسانند.

☀️همچنین به اطلاع میرساند این هدیه در راستای مصوبه مجمع عمومی سازمان، به کلیه مهندسان دارای پروانه عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (حتی کسانی فرایند ثبت نام خود را در شرکت تعاونی مصرف به اتمام نرسانده اند) نیز تعلق خواهد گرفت.