سمینار آموزشی واکاوی فنی فاجعه متروپل

14 آذر 1401


سمینار آموزشی «واکاوی فنی فاجعه متروپل»
توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) 
با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و سایر استان ها 

 
فروریزش ساختمان متروپل آبادان، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را بر آن داشت که به بررسی علل فنی، حقوقی و نظامات اداری این حادثه پرداخته و با تشخیص دلایل آن از منظر گوناگون، راهبردهای نوینی در حوزه صنعت ساختمان جهت پیشگیری از وقوع چنین حوادثی ارائه نماید؛ لذا به منظور انتقال دانش و تجربیات در این حوزه، سمینار آموزشی دو روزه در شهر آبادان با عنوان «واکاوی فنی فاجعه متروپل» برگزار خواهد شد.

این سمینار دارای امتیاز ارتقا پایه، برای مهندسان عمران (نظارت،اجرا و ورود به حرفه) و همچنین امتیاز دوره HSE، برای مهندسان عمران و معماری (ورود به حرفه و تمدید) می باشد.  

 
برای ثبت نام در این سمینار به لینک http://www.khzceo.ir/metropol/ مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های مندرج در پوستر این سمینار تماس حاصل نمائید.