ساعت کاری سازمان در ماه مبارک رمضان

16 فروردین 1401


🔷️کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در ماه مبارک رمضان

🔹🔹️ به اطلاع اعضا و مراجعان محترم می رساند، باتوجه به مصوبه هیئت محترم وزیران، ساعت کاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان و کلیه دفاتر  نمایندگی شهرستان ها در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۲۰ و پنجشنبه ها تا ساعت ۱۲:۲۰ می باشد.