اعلام زمان ارائه خدمات سازمان در هفته آتی

27 فروردین 1400


✴بدین وسیله به اطلاع اعضاء و مراجعین محترم سازمان مي رساند با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونا و وضعیت قرمز استان و پيرو بخشنامه هاي ستاد مبازره با کرونا، زمان ارائه خدمات سازمان (در مرکز استان و دفاتر نمایندگی) تا پایان هفته آتی از ساعت ۹ الي ۱۳ خواهد بود.