بخش رابطین

ردیف مسئول نمایندگی نام نام خانوادگی شماره موبایل شماره تلفن  آدرس
1 ماهنشان عیسی مرادی 09193410466 -- خیابان امام-ساختمان قدیم کمیته امداد
2 دندی علی محمدی 09125463313 -- شهرک امیر المومنین-خ فردوس-روبروی الکتریکی فرامرزی
2 حلب جواد مقدمی 09127418847 -- شهرداری حلب
4 زرین آباد جواد مقدمی 09127418847 -- شهرداری زرین آباد
5 صائین قلعه غلامرضا معینی 09123425081 -- میدان انقلاب-ابتدای خ طالقانی-جنب کامپیوتر مهرگان
6 هیدج جلال مرسلی 09126410417 -- خ حکیم هیدجی- جنب مسجد جامع
7 سلطانیه تقی ایمانی 09127402871 -- بلوار کارگر-جنب آب منبع (زیرزمین رستوران صدف)
8 ارمغانخانه امیر شعاعی 09125422847 -- شهرداری ارمغانخانه
9 نیک پی امیر شعاعی 09125422847 -- بخشداری زنجانرود
10 گرماب محمد جواد خدابنده 09126418728 -- شهرداری گرماب
11 زرین رود جلیل بیگدلی 09123420515 -- بلوار امام-روبروی شهرداری- نبش خ شهید بهشتی
12 سجاس حیدر نوری 09122421109 -- شهرداری سجاس
13 کرسف محمد
محمدی
09128412763 -- شهرداری کرسف
14 سهرود مصطفی
خسروی
09127450631 -- شهرداری سهرورد
15 نوربهار علی تقی لو محمودآبادی 09123424407 -- شهرداری نوربهار